DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İnternet Programcılığı I * BPP   225 3 2 2.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Yılmaz KOÇAK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.YILMAZ KOÇAK1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.MEHMET İSMAİL SOLMAZ1. Öğretim Grup:B
Öğr. Gör.YILMAZ KOÇAK1. Öğretim Grup:C
MühendisYUSUF POLAT2. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMEHMET EMRE SEZGİN2. Öğretim Grup:B
Dr. Öğr. ÜyesiMEHMET EMRE SEZGİN2. Öğretim Grup:C
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sunucu taraflı web programlama dili ile web sayfası yapmayı öğrenmek.
Dersin İçeriği
Sunucu taraflı web programlama yazılımının kurulması ve test edilmesi, arka-plan kodlama için döngü ve karar deyimleri, sunucu kontrolleri, istemci taraflı scriptler, master sayfalar, temalar ve kabuklar, XML, XML belgeleri hazırlama, XML Web Servisleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar yazılımı ve donanımı açıklama.
X
2
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan veri ve donanımı tanımlama.
X
3
Bilgisayar ve bilgisayar ağı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
4
Bilgisayarda karşılaşılan basit yazılım ve donanım arızalarını açıklama.
X
5
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan yöntemleri açıklama.
X
6
Bilgi teknolojilerinin öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
8
Bilgisayarda karşılaşılan basit yazılım ve donanım arızalarını ve uzmanlık gerektirmeyen sorunların çözümünü planlama.
X
9
Sözel, sayısal ve grafiksel anlatımla uygun teknikleri kullanma.
10
Bilgi teknolojilerini öğrenme ve öğrenimi planlama sürecinde etkili olarak kullanma.
11
Öğrencilerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak uygun eğitim ortamları düzenleyerek öğrenen merkezli bir öğretim için regekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
12
Karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve ekip olarak sorumluluk alma.
X
13
Kamu ve özel sektör alanlarına karşı sorumlu bir yurttaş olma.
14
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
15
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini değerlendirme.
X
16
Öğrenci, öğretmen, okul yönetimi, iş veren ve müşterilerle sağlıklı iletişim kurma.
17
Bilgisayar ve iletişim teknolojilerini etkili kullanma.
X
18
Kendi mesleki performansı üzerinde düşünme ve gelişimi için girişimde bulunma.
19
Çevresinde olan bilimsel, mesleki, sanatsal olayları güncel olarak izleme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sunucu taraflı web uygulaması için yazılımın kurulumu ve yazılım arabiriminin kullanılması ve basit bir uygulama ile test edilmesi. Dersten önce internet kavramlarının gözden geçirilmesi ve konunun okunması
2 Uygulama konum seçenekleri, yerel kodlama ve arka plan kodlama, sayfa direktifleri ve uygulama klasörleri Dersten önce konunun okunması
3 Web ve HTML kontrolleri temel kavramları ve istemci taraflı scriptler. Dersten önce konunun okunması
4 Temel Web sunucu kontrolleri Dersten önce konunun okunması
5 Web sunucu kontrolleri ve arka plan kodlar için döngü ve karar yapıları Dersten önce konunun okunması
6 Geçerlik denetimi sunucu kontrolleri Dersten önce konunun okunması
7 Ana Sayfalar Dersten önce konunun okunması
8 Ara sınav Sınava hazırlık
9 Temalar ve Kabuklar Dersten önce konunun okunması
10 Fonksiyonlar ve dosyalama işlemleri Dersten önce konunun okunması
11 XML Dili, XML ve HTML karşılaştırması Dersten önce konunun okunması
12 XML belgelerinin hazırlanması ve okunması Dersten önce konunun okunması
13 XML veri bağlama Dersten önce konunun okunması
14 XML web servisleri Dersten önce konunun okunması
15 XML web servisi uygulamaları Dersten önce konunun okunması
16-17 Final Sınavı Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar