DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Web Editörü * BPP   118 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mehmet İsmail SOLMAZ
Dersi Verenler
EYÜP KILIÇ1. Öğretim Grup:A
EYÜP KILIÇ1. Öğretim Grup:B
EYÜP KILIÇ1. Öğretim Grup:C
MühendisYUSUF POLAT2. Öğretim Grup:A
MühendisYUSUF POLAT2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrenciye; WEB editörünü kullanarak WEB sayfası tasarlama yeterlikleri kazandırılacaktır.
Dersin İçeriği
WEB Editörü Temel Araçları,WEB projesi için şablon oluşturmak,WEB sayfaları içinde kullanıcı etkileşimli uygulamalar yapmak

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar yazılımı ve donanımı açıklama.
X
2
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan veri ve donanımı tanımlama.
3
Bilgisayar ve bilgisayar ağı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
4
Bilgisayarda karşılaşılan basit yazılım ve donanım arızalarını açıklama.
5
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan yöntemleri açıklama.
6
Bilgi teknolojilerinin öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
8
Bilgisayarda karşılaşılan basit yazılım ve donanım arızalarını ve uzmanlık gerektirmeyen sorunların çözümünü planlama.
9
Sözel, sayısal ve grafiksel anlatımla uygun teknikleri kullanma.
10
Bilgi teknolojilerini öğrenme ve öğrenimi planlama sürecinde etkili olarak kullanma.
X
11
Öğrencilerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak uygun eğitim ortamları düzenleyerek öğrenen merkezli bir öğretim için regekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
12
Karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve ekip olarak sorumluluk alma.
X
13
Kamu ve özel sektör alanlarına karşı sorumlu bir yurttaş olma.
14
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
15
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini değerlendirme.
X
16
Öğrenci, öğretmen, okul yönetimi, iş veren ve müşterilerle sağlıklı iletişim kurma.
17
Bilgisayar ve iletişim teknolojilerini etkili kullanma.
X
18
Kendi mesleki performansı üzerinde düşünme ve gelişimi için girişimde bulunma.
19
Çevresinde olan bilimsel, mesleki, sanatsal olayları güncel olarak izleme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 WEB Editörü Temel Araçları Konuların okunması ve araştırılması
2 Metin İşlemleri Konuların okunması ve araştırılması
3 Tablo İşlemleri Konuların okunması ve araştırılması
4 Çoklu Ortam İşlemleri Konuların okunması ve araştırılması
5 Çoklu Ortam İşlemleri Konuların okunması ve araştırılması
6 Bağlantılar Konuların okunması ve araştırılması
7 Çerçeve İşlemleri Konuların okunması ve araştırılması
8 Ara Sınav Sınav Hazırlığı
9 Şablonlar Konuların okunması ve araştırılması
10 Kütüphane İşlemleri Konuların okunması ve araştırılması
11 Form İşlemleri Konuların okunması ve araştırılması
12 Etkileşimli Ögeler Konuların okunması ve araştırılması
13 Katman İşlemleri Konuların okunması ve araştırılması
14 Erişebilirlik ve Site Yönetimi Konuların okunması ve araştırılması
15 Erişebilirlik ve Site Yönetimi Konuların okunması ve araştırılması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav Hazırlığı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar