DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kalite Güvencesi ve Standartları * KGS   104 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ZEYNEP ERÇEN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.ZEYNEP ERÇEN1. Öğretim Grup:B
Öğr. Gör.ZEYNEP ERÇEN1. Öğretim Grup:C
Öğr. Gör.GÜLCAN TÜRKOĞLU2. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.GÜLCAN TÜRKOĞLU2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste; iş hayatında kalite güvencesi ve standartları ile ilgili yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmıştır
Dersin İçeriği
Kalite Kavramı, Standart ve Standardizasyon, Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, Yönetim kalitesi ve standartları, Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katılma, Süreç yönetim sistemi, Kaynak yönetimi sistemi, EFQM mükemmellik modeli, Üretimde kalite kontrolü, Muayene ve örnekleme, Toplam kalite kontrol, Kontrol Diyagramları, İstatistiksel Dağılımlar

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar yazılımı ve donanımı açıklama.
X
2
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan veri ve donanımı tanımlama.
X
3
Bilgisayar ve bilgisayar ağı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
X
4
Bilgisayarda karşılaşılan basit yazılım ve donanım arızalarını açıklama.
X
5
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan yöntemleri açıklama.
X
6
Bilgi teknolojilerinin öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
8
Bilgisayarda karşılaşılan basit yazılım ve donanım arızalarını ve uzmanlık gerektirmeyen sorunların çözümünü planlama.
X
9
Sözel, sayısal ve grafiksel anlatımla uygun teknikleri kullanma.
X
10
Bilgi teknolojilerini öğrenme ve öğrenimi planlama sürecinde etkili olarak kullanma.
X
11
Öğrencilerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak uygun eğitim ortamları düzenleyerek öğrenen merkezli bir öğretim için regekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
X
12
Karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve ekip olarak sorumluluk alma.
X
13
Kamu ve özel sektör alanlarına karşı sorumlu bir yurttaş olma.
X
14
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
15
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini değerlendirme.
X
16
Öğrenci, öğretmen, okul yönetimi, iş veren ve müşterilerle sağlıklı iletişim kurma.
X
17
Bilgisayar ve iletişim teknolojilerini etkili kullanma.
X
18
Kendi mesleki performansı üzerinde düşünme ve gelişimi için girişimde bulunma.
X
19
Çevresinde olan bilimsel, mesleki, sanatsal olayları güncel olarak izleme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kalite Kavramı Standart ve Standardizasyon ders notlarını gözden geçirmek
2 Standardizasyonun Amaçları Standardizasyonun Faydaları Standart Çeşitleri ders notlarını gözden geçirmek
3 Standardizasyon ve verimlilik Ulusal ve Uluslararası Standardizasyon Kuruluşları ders notlarını gözden geçirmek
4 Yönetim kalitesi ve standartları Çevre standartları ders notlarını gözden geçirmek
5 Çevre standartları Kalite yönetim sistemi modelleri ders notlarını gözden geçirmek
6 Kalite yönetim sistemi modelleri stratejik yönetim ders notlarını gözden geçirmek
7 Stratejik yönetim Yönetime katılma ders notlarını gözden geçirmek
8 Ara Sınav Yok
9 Süreç yönetim sistemi Kaynak yönetimi sistemi ders notlarını gözden geçirmek
10 Kaynak yönetimi sistemi Efqm mükemmellik modeli ders notlarını gözden geçirmek
11 Üretimde kalite kontrolü Muayene ve örnekleme ders notlarını gözden geçirmek
12 Kalite Kontrol Kavramı ders notlarını gözden geçirmek
13 Toplam Kalite Yönetimi ders notlarını gözden geçirmek
14 Toplam Kalite Yönetimi ders notlarını gözden geçirmek
15 Toplam Kalite Yönetimi ders notlarını gözden geçirmek
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yok

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar