DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayar Projesi Yönetimi BPP   227 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mesut ÖZONUR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MESUT ÖZONUR1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiVEYSEL POLAT1. Öğretim Grup:B
Öğr. Gör.MEHMET İSMAİL SOLMAZ1. Öğretim Grup:C
Öğr. Gör.YILMAZ KOÇAK2. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.Dr.MEHMET ESEN2. Öğretim Grup:B
Öğr. Gör.MESUT ÖZONUR2. Öğretim Grup:C
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilişim projeleri planma ve sunum becerileri kazanma
Dersin İçeriği
Proje mantığı, Amaç, hedef ve faaliyetleri belirlemek, Beklenen sonuçları tespit etmek, Proje teklif -sonuç dosyası hazırlama

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilişim projelerini tanımak
2) Bilişim projeleri hazırlık sürecini öğrenme
3) Bilişim projeleri planlama sürecini öğrenme
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar yazılımı ve donanımı açıklama.
2
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan veri ve donanımı tanımlama.
X
3
Bilgisayar ve bilgisayar ağı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
X
4
Bilgisayarda karşılaşılan basit yazılım ve donanım arızalarını açıklama.
5
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan yöntemleri açıklama.
X
6
Bilgi teknolojilerinin öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
8
Bilgisayarda karşılaşılan basit yazılım ve donanım arızalarını ve uzmanlık gerektirmeyen sorunların çözümünü planlama.
9
Sözel, sayısal ve grafiksel anlatımla uygun teknikleri kullanma.
10
Bilgi teknolojilerini öğrenme ve öğrenimi planlama sürecinde etkili olarak kullanma.
11
Öğrencilerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak uygun eğitim ortamları düzenleyerek öğrenen merkezli bir öğretim için regekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
12
Karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve ekip olarak sorumluluk alma.
13
Kamu ve özel sektör alanlarına karşı sorumlu bir yurttaş olma.
14
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
15
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini değerlendirme.
16
Öğrenci, öğretmen, okul yönetimi, iş veren ve müşterilerle sağlıklı iletişim kurma.
X
17
Bilgisayar ve iletişim teknolojilerini etkili kullanma.
X
18
Kendi mesleki performansı üzerinde düşünme ve gelişimi için girişimde bulunma.
X
19
Çevresinde olan bilimsel, mesleki, sanatsal olayları güncel olarak izleme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilişim projelerine genel bakış Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
2 Proje mantığı Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
3 Proje döngüsü Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
4 Amaç, hedef ve faaliyetlerin tespiti Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
5 Proje değerlendirme kriterleri Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
6 Proje dosyası hazırlama yöntemleri Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
7 Proje ekibi oluşturma Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
8 Arasınav - Ara Rapor Klasik yada çoktan seçmeli test - Ara raporun hazırlanması Proje / Tasarım
Portfolyo
9 Grup çalışmaları Grup ile birlikte çalışma Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
10 Proje konusu belirleme Grup ile birlikte çalışma, araştırma yapma Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
11 Proje teklifi hazırlama Grup ile birlikte çalışma, araştırma yapma Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
12 Grup çalışmaları Grup ile birlikte çalışma Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
13 Grup çalışmaları Grup ile birlikte çalışma Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
14 Proje tekliflerinin incelenmesi Grup ile birlikte çalışma Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
15 Proje tekliflerinin incelenmesi Grup ile birlikte çalışma Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavı - Nihai Rapor Klasik yada çoktan seçmeli test - Genel raporun hazırlanması Proje / Tasarım
Portfolyo

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar