DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Web Projesi Yönetimi BPP   226 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mesut ÖZONUR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MEHMET İSMAİL SOLMAZ1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.MESUT ÖZONUR1. Öğretim Grup:B
Öğr. Gör.YILMAZ KOÇAK1. Öğretim Grup:C
Öğr. Gör.YILMAZ KOÇAK2. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.MESUT ÖZONUR2. Öğretim Grup:B
Öğr. Gör.MEHMET İSMAİL SOLMAZ2. Öğretim Grup:C
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yapılacak projenin analizini yapıp, sürecini yöneterek güvenlik yöntemlerini yapabilmesi
Dersin İçeriği
Web Sitesinin İhtiyaçları, Web Sitesi Tasarlama, Web Sitesi Yayına Hazırlık İşlemleri, Web Sitesi Yayınlama İşlemleri, Web Sitesi Güvenlik Ayarları, Web Sitesi Yedekleme İşlemleri, Web Sitesi Bakım İşlemleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Web projesinin analizini yapmak
2) Yayın sürecini yönetmek
3) Güvenlik yönetimini yapmak
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar yazılımı ve donanımı açıklama.
2
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan veri ve donanımı tanımlama.
X
3
Bilgisayar ve bilgisayar ağı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
X
4
Bilgisayarda karşılaşılan basit yazılım ve donanım arızalarını açıklama.
5
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan yöntemleri açıklama.
X
6
Bilgi teknolojilerinin öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
8
Bilgisayarda karşılaşılan basit yazılım ve donanım arızalarını ve uzmanlık gerektirmeyen sorunların çözümünü planlama.
9
Sözel, sayısal ve grafiksel anlatımla uygun teknikleri kullanma.
10
Bilgi teknolojilerini öğrenme ve öğrenimi planlama sürecinde etkili olarak kullanma.
11
Öğrencilerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak uygun eğitim ortamları düzenleyerek öğrenen merkezli bir öğretim için regekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
12
Karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve ekip olarak sorumluluk alma.
13
Kamu ve özel sektör alanlarına karşı sorumlu bir yurttaş olma.
14
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
15
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini değerlendirme.
16
Öğrenci, öğretmen, okul yönetimi, iş veren ve müşterilerle sağlıklı iletişim kurma.
X
17
Bilgisayar ve iletişim teknolojilerini etkili kullanma.
X
18
Kendi mesleki performansı üzerinde düşünme ve gelişimi için girişimde bulunma.
X
19
Çevresinde olan bilimsel, mesleki, sanatsal olayları güncel olarak izleme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Web Sitesinin İhtiyaçları Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
2 Web Sitesinin İhtiyaçları Dersten önce konunun okunması, anlaşılması ve uygulama yapılması. Anlatım
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
3 Web Sitesi Tasarlama Dersten önce konunun okunması, anlaşılması ve uygulama yapılması. Anlatım
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
4 Web Sitesi Tasarlama Dersten önce konunun okunması, anlaşılması ve uygulama yapılması. Anlatım
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
5 Web Sitesi Yayına Hazırlık İşlmeleri Dersten önce konunun okunması, anlaşılması ve uygulama yapılması. Anlatım
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
6 Web Sitesi Yayına Hazırlık İşlmeleri Dersten önce konunun okunması, anlaşılması ve uygulama yapılması. Anlatım
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
7 Web Sitesi Yayınlama İşlemleri Dersten önce konunun okunması, anlaşılması ve uygulama yapılması. Anlatım
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
8 Ara Rapor Ara raporun hazırlanması Proje / Tasarım
Portfolyo
9 Web Sitesi Yayınlama İşlemleri Dersten önce konunun okunması, anlaşılması ve uygulama yapılması. Anlatım
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
10 Web Sitesi Güvenlik Ayarları Dersten önce konunun okunması, anlaşılması ve uygulama yapılması. Anlatım
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
11 Web Sitesi Güvenlik Ayarları Dersten önce konunun okunması, anlaşılması ve uygulama yapılması. Anlatım
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
12 Web Sitesi Yedekleme İşlemleri Dersten önce konunun okunması, anlaşılması ve uygulama yapılması. Anlatım
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
13 Web Sitesi Yedekleme İşlemleri Dersten önce konunun okunması, anlaşılması ve uygulama yapılması. Anlatım
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
14 Web Sitesi Bakım İşlemleri Dersten önce konunun okunması, anlaşılması ve uygulama yapılması. Anlatım
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
15 Web Sitesi Bakım İşlemleri Dersten önce konunun okunması, anlaşılması ve uygulama yapılması. Anlatım
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
16-17 Nihai Rapor Genel raporun hazırlanması Proje / Tasarım
Portfolyo

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar