DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mesleki İngilizce * BPP   228 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Şükrü Çetin İLİN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ŞÜKRÜ ÇETİN İLİN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.ŞÜKRÜ ÇETİN İLİN1. Öğretim Grup:B
Öğr. Gör.ŞÜKRÜ ÇETİN İLİN1. Öğretim Grup:C
Öğr. Gör.ELA GÜRSOY2. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.ELA GÜRSOY2. Öğretim Grup:B
Öğr. Gör.ELA GÜRSOY2. Öğretim Grup:C
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste öğrenciye; temel mesleki kavram ve tanımları ile temel mesleki dil bilgisi yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Zorunlu

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar yazılımı ve donanımı açıklama.
X
2
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan veri ve donanımı tanımlama.
X
3
Bilgisayar ve bilgisayar ağı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
X
4
Bilgisayarda karşılaşılan basit yazılım ve donanım arızalarını açıklama.
X
5
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan yöntemleri açıklama.
X
6
Bilgi teknolojilerinin öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
8
Bilgisayarda karşılaşılan basit yazılım ve donanım arızalarını ve uzmanlık gerektirmeyen sorunların çözümünü planlama.
X
9
Sözel, sayısal ve grafiksel anlatımla uygun teknikleri kullanma.
X
10
Bilgi teknolojilerini öğrenme ve öğrenimi planlama sürecinde etkili olarak kullanma.
X
11
Öğrencilerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak uygun eğitim ortamları düzenleyerek öğrenen merkezli bir öğretim için regekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
X
12
Karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve ekip olarak sorumluluk alma.
X
13
Kamu ve özel sektör alanlarına karşı sorumlu bir yurttaş olma.
X
14
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
15
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini değerlendirme.
X
16
Öğrenci, öğretmen, okul yönetimi, iş veren ve müşterilerle sağlıklı iletişim kurma.
X
17
Bilgisayar ve iletişim teknolojilerini etkili kullanma.
X
18
Kendi mesleki performansı üzerinde düşünme ve gelişimi için girişimde bulunma.
X
19
Çevresinde olan bilimsel, mesleki, sanatsal olayları güncel olarak izleme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı İlgili bölümün okunması
2 Bilgi Teknolojisi Temelleri İlgili bölümün okunması
3 Donanım nedir İlgili bölümün okunması
4 Yazılım nedir İlgili bölümün okunması
5 Sistem Birim Parçaları İlgili bölümün okunması
6 Ana ekran nedir İlgili bölümün okunması
7 RAM nedir İlgili bölümün okunması
8 Arasınav
9 Daimi hafıza nedir İlgili bölümün okunması
10 Girdi ve çıktı cihazları İlgili bölümün okunması
11 Yazılım Türleri İlgili bölümün okunması
12 İşletim Sistemleri İlgili bölümün okunması
13 Uygulama Yazılım Türleri İlgili bölümün okunması
14 Taşınabilir dijital cihazlar İlgili bölümün okunması
15 İletişim Ağı İlgili bölümün okunması
16-17 Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar