DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İlk Yardım ILY   204 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Veysel POLAT
Dersi Verenler
2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İlkyardımda yeterlilik kazanmak.
Dersin İçeriği
İlkyardımın temel özellikleri,kanamalar,kalp durması,kırık,zehirlenme gibi durumlarda hayat kurtarıcı müdehaleleri öğrenmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İlk yardımın temel ilkelerini uygular.
2) Temel yaşam desteği sağlar.
3) Yaralılara ilk yardım yapar.
4) Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım uygular.
5) Acil durumlara müdahale eder.
6) Hasta veya yaralıları gözetim altında tutar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar yazılımı ve donanımı açıklar.
2
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan veri ve donanımı tanımlar.
3
Bilgisayar ve bilgisayar ağı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
4
Bilgisayarda karşılaşılan basit yazılım ve donanım arızalarını açıklar.
5
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan yöntemleri açıklar.
6
Bilgi teknolojilerinin öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklar.
7
Eleştirel ve yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
8
Bilgisayarda karşılaşılan basit yazılım ve donanım arızalarını ve uzmanlık gerektirmeyen sorunların çözümünü planlar.
9
Sözel, sayısal ve grafiksel anlatımla uygun teknikleri kullanır.
10
Bilgi teknolojilerini öğrenme ve öğrenimi planlama sürecinde etkili olarak kullanır.
11
Bilgisayar ortamında verileri saklayabilir, düzenleyebilir ve sorgulayabilir.
12
Karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve ekip olarak sorumluluk alır.
13
Kamu ve özel sektör alanlarına karşı sorumlu bir yurttaş olur.
14
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
15
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini değerlendirir.
16
Öğrenci, öğretmen, okul yönetimi, iş veren ve müşterilerle sağlıklı iletişim kurar.
17
Bilgisayar ve iletişim teknolojilerini etkili kullanır.
18
Kendi mesleki performansı üzerinde düşünme ve gelişimi için girişimde bulunur.
19
Çevresinde olan bilimsel, mesleki, sanatsal olayları güncel olarak izler ve ilkyatdım yapabilir.
X
20
Bir yabancı dilde fikirlerini sözlü ve yazılı olarak ifade eder, yabancı mesleki kaynakları okur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İlk yardımın temel uygulamaları İlk yardımla ilgili teorik ve uygulamaların araştırılması
2 Birinci ve ikinci değerlendirme İlk yardımla ilgili teorik ve uygulamaların araştırılması
3 Yetişkinlerde temel yaşam desteği İlk yardımla ilgili teorik ve uygulamaların araştırılması
4 Çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği İlk yardımla ilgili teorik ve uygulamaların araştırılması
5 Solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım İlk yardımla ilgili teorik ve uygulamaların araştırılması
6 Dış ve iç kanamalar İlk yardımla ilgili teorik ve uygulamaların araştırılması
7 Yara ve yara çeşitleri İlk yardımla ilgili teorik ve uygulamaların araştırılması
8 Ara Sınav Sınava hazırlanma
9 Üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım İlk yardımla ilgili teorik ve uygulamaların araştırılması
10 Kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım İlk yardımla ilgili teorik ve uygulamaların araştırılması
11 Acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım İlk yardımla ilgili teorik ve uygulamaların araştırılması
12 Zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar I İlk yardımla ilgili teorik ve uygulamaların araştırılması
13 Zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar II İlk yardımla ilgili teorik ve uygulamaların araştırılması
14 Zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar III İlk yardımla ilgili teorik ve uygulamaların araştırılması
15 Zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar IV İlk yardımla ilgili teorik ve uygulamaların araştırılması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar