DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Staj Değerlendirme STJ   205 3 0 1 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Filiz YÜCEL
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiVEYSEL POLAT1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.MEHMET İSMAİL SOLMAZ1. Öğretim Grup:B
Prof. Dr.Dr.LEVENT SANGÜN2. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.YILMAZ KOÇAK2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Üniversitede öğrendiği teorik ağırlıklı bilgileri gerçek iş ortamında uygulama imkanı bulmak ve daha kalifiye bir şekilde mezun olmaktır.
Dersin İçeriği
Öğrenim gördüğü program ile ilgili bir işyerinde mesleki uygulama yapar. Staj yaparken günlük rapor tutar ve staj defterine kaydeder. Mesleki uygulamaların örneklerini staj raporuna ekler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Stajın önemini kavrar
2) Öğrenim gördüğü program ile ilgili bir işyerinde mesleki uygulama deneyimi kazanır
3) Staj alanında yapılacak çalışmaları ve kuralları bilir
4) Günlük işlerin nasıl yapıldığını rapor eder
5) Çalışma alanında ekibin parçası olarak çalışır
6) İşyerinde sorumluluk üstlenir
7) Formata uygun staj raporu yazar
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar yazılımı ve donanımı açıklar.
2
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan veri ve donanımı tanımlar.
3
Bilgisayar ve bilgisayar ağı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
4
Bilgisayarda karşılaşılan basit yazılım ve donanım arızalarını açıklar.
5
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan yöntemleri açıklar.
6
Bilgi teknolojilerinin öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklar.
7
Eleştirel ve yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
8
Bilgisayarda karşılaşılan basit yazılım ve donanım arızalarını ve uzmanlık gerektirmeyen sorunların çözümünü planlar.
9
Sözel, sayısal ve grafiksel anlatımla uygun teknikleri kullanır.
10
Bilgi teknolojilerini öğrenme ve öğrenimi planlama sürecinde etkili olarak kullanır.
11
Bilgisayar ortamında verileri saklayabilir, düzenleyebilir ve sorgulayabilir.
12
Karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve ekip olarak sorumluluk alır.
13
Kamu ve özel sektör alanlarına karşı sorumlu bir yurttaş olur.
14
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
15
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini değerlendirir.
16
Öğrenci, öğretmen, okul yönetimi, iş veren ve müşterilerle sağlıklı iletişim kurar.
17
Bilgisayar ve iletişim teknolojilerini etkili kullanır.
18
Kendi mesleki performansı üzerinde düşünme ve gelişimi için girişimde bulunur.
19
Çevresinde olan bilimsel, mesleki, sanatsal olayları güncel olarak izler ve ilkyatdım yapabilir.
20
Bir yabancı dilde fikirlerini sözlü ve yazılı olarak ifade eder, yabancı mesleki kaynakları okur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Stajın yapılacağı işyerleri ve staj zamanı Staj çalışmaları hakkında teorik ve uygulama araştırmaları Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
2 Staj yapılacak alanlar Staj çalışmaları hakkında teorik ve uygulama araştırmaları Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
3 Staj yeri bulma Staj çalışmaları hakkında teorik ve uygulama araştırmaları Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
4 Staj kuralları Staj çalışmaları hakkında teorik ve uygulama araştırmaları Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
5 Stajerin işyerindeki sorumlulukları Staj çalışmaları hakkında teorik ve uygulama araştırmaları Soru-Cevap
Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
6 Günlük staj raporu tutulması Staj çalışmaları hakkında teorik ve uygulama araştırmaları Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
7 Staj defteri raporunun yazılması Staj çalışmaları hakkında teorik ve uygulama araştırmaları Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Staj çalışmaları hakkında teorik ve uygulama araştırmaları Sözlü Sınav
Jüri Değerlendirmesi
9 Staj evrakları, staja başlama belgesi Staj çalışmaları hakkında teorik ve uygulama araştırmaları Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
10 Staj evrakları, staja kabul belgesi Staj çalışmaları hakkında teorik ve uygulama araştırmaları Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
11 Staj sonu değerlendirme formu Staj çalışmaları hakkında teorik ve uygulama araştırmaları Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
12 Staj defteri teslim belgesi Staj çalışmaları hakkında teorik ve uygulama araştırmaları Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
13 Staj devam çizelgesi Staj çalışmaları hakkında teorik ve uygulama araştırmaları Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
14 Staj defterinin onaylanması Staj çalışmaları hakkında teorik ve uygulama araştırmaları Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
15 Staj kaza sigortası işlemleri Staj çalışmaları hakkında teorik ve uygulama araştırmaları Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Staj çalışmaları hakkında teorik ve uygulama araştırmaları Sözlü Sınav
Jüri Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar