DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Veri Tabanı-II BPP   219 3 2 2.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mesut ÖZONUR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MESUT ÖZONUR1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.MESUT ÖZONUR1. Öğretim Grup:B
Öğr. Gör.MESUT ÖZONUR2. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.MESUT ÖZONUR2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İstemci/sunucu veritabanı mantığını kavrar ve istemci/sunucu özellikli veritabanı tasarımı yapar.
Dersin İçeriği
Temel Kavramlar, Varlık-İlişki Modeli, İlişkisel Veritabanı, Normalizasyon, İlişkisel Cebir, SQL, Temel SQL İşlemleri, Temel SQL Fonksiyonları, SQL Çoklu Satır Fonksiyonları, Tablolarda Basit Birleştirmeler, Tablolarda Diğer Birleştirmeler, Alt Sorgular, Veri Düzenleme Dili İşlemleri, Veritabanı Nesneleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İstemci/sunucu özellikli veritabanı temel konuları hakkında bilgi sahibi olur.
2) İstemci/sunucu özellikli veritabanı dilini tanır.
3) Veritabanının programlamadaki önemini kavrar.
4) İstemci/sunucu özellikli veritabanı dilini kullanarak uygulamalar gerçekleştirir.
5) Herhangi bir veritabanı uygulama programını kullanır.
6) Farklı konularda istemci/sunucu özellikli veritabanı uygulamaları tasarlar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar yazılımı ve donanımı açıklar.
2
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan veri ve donanımı tanımlar.
3
Bilgisayar ve bilgisayar ağı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
4
Bilgisayarda karşılaşılan basit yazılım ve donanım arızalarını açıklar.
5
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan yöntemleri açıklar.
6
Bilgi teknolojilerinin öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklar.
7
Eleştirel ve yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
8
Bilgisayarda karşılaşılan basit yazılım ve donanım arızalarını ve uzmanlık gerektirmeyen sorunların çözümünü planlar.
9
Sözel, sayısal ve grafiksel anlatımla uygun teknikleri kullanır.
10
Bilgi teknolojilerini öğrenme ve öğrenimi planlama sürecinde etkili olarak kullanır.
11
Bilgisayar ortamında verileri saklayabilir, düzenleyebilir ve sorgulayabilir.
12
Karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve ekip olarak sorumluluk alır.
13
Kamu ve özel sektör alanlarına karşı sorumlu bir yurttaş olur.
14
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
15
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini değerlendirir.
16
Öğrenci, öğretmen, okul yönetimi, iş veren ve müşterilerle sağlıklı iletişim kurar.
17
Bilgisayar ve iletişim teknolojilerini etkili kullanır.
18
Kendi mesleki performansı üzerinde düşünme ve gelişimi için girişimde bulunur.
19
Çevresinde olan bilimsel, mesleki, sanatsal olayları güncel olarak izler ve ilkyatdım yapabilir.
20
Bir yabancı dilde fikirlerini sözlü ve yazılı olarak ifade eder, yabancı mesleki kaynakları okur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel Kavramlar Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Ödev
2 Varlık-İlişki Modeli Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Ödev
3 İlişkisel Veritabanı Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Ödev
4 Normalizasyon Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Ödev
5 İlişkisel Cebir Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Ödev
6 SQL - Yapısal Sorgulama Dili Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Ödev
7 Temel SQL İşlemleri Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Ödev
8 Ara Sınav Çoktan Seçmeli, Yazılı, Doğru/Yanlış veya Açık Uçlu Sınav Yazılı Sınav
9 Temel SQL Fonksiyonları Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Ödev
10 SQL Çoklu Satır Fonksiyonları Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Ödev
11 Tablolarda Basit Birleştirmeler Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Ödev
12 Tablolarda Diğer Birleştirmeler Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Ödev
13 Alt Sorgular Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Ödev
14 Veri Düzenleme Dili İşlemleri Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Ödev
15 Veritabanı Nesneleri Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Çoktan Seçmeli, Yazılı, Doğru/Yanlış veya Açık Uçlu Sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar