DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İletişim ILS   101 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Züleyha ORAK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ILGIN ÖZŞAHİNOĞLU1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.ILGIN ÖZŞAHİNOĞLU1. Öğretim Grup:B
Yüksekokul SekreteriAHMET HAMDİ HATİPOĞLU2. Öğretim Grup:A
Yüksekokul SekreteriAHMET HAMDİ HATİPOĞLU2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı bireylerin iletişimin önemi konusundaki farkındalığını akademik bir perspektifte edinmelerini sağlamak, öğrencilik ve iş yaşamı başta olmak üzere yaşamları boyunca çevreleriyle doğru ve sağlıklı iletişim kurma becerilerini geliştirmektir.
Dersin İçeriği
Sözlü İletişim kurmak, Sözlü İletişim kurmak, Yazılı İletişim kurmak, Sözsüz İletişim kurmak, Biçimsel (Formal) İletişim kurmak, Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim kurmak, Örgüt dışı iletişim kurmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Genel İletişim dersinin önemi, amacı ve hedefleri hakkında bilgi sahibi olur
2) Dersin konularının haftalara göre dağılımını öğrenir.
3) Ders kapsamında yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi sahibi olarak sorumluluklarının farkında olur.
4) İletişim kavramının tanımını öğrenir.
5) İletişimin önemi hakkında geniş bir bakış açısına sahip olur.
6) İletişimin ilgili olduğu alanlar hakkında bilgi sahibi olur.
7) İletişim Süreci ve İletişim Sürecini Açıklayan Modelleri kavrar
8) İletişim Türlerini kavrar
9) Kültür ve İletişim - Bireylerarası İletişim sürecini kavrar
10) Örgütsel İletişim, Kurumsal İletişim sürecini kavrar
11) İş Yaşamında İletişim, Grup İçi İletişim sürecini kavrar
12) Sosyal Hayatta İletişim, Görgü Kurallarını kavrar
13) Çatışma ve İletişim, İkna edici İletişim yöntemlerini kavrar
14) İletişimi Engelleyen Unsurlar ve Aşma Yollarını kavrar
15) İletişim Kazalarını kavrar


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar yazılımı ve donanımı açıklar.
X
2
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan veri ve donanımı tanımlar.
X
3
Bilgisayar ve bilgisayar ağı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
4
Bilgisayarda karşılaşılan basit yazılım ve donanım arızalarını açıklar.
X
5
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan yöntemleri açıklar.
X
6
Bilgi teknolojilerinin öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklar.
X
7
Eleştirel ve yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
8
Bilgisayarda karşılaşılan basit yazılım ve donanım arızalarını ve uzmanlık gerektirmeyen sorunların çözümünü planlar.
X
9
Sözel, sayısal ve grafiksel anlatımla uygun teknikleri kullanır.
X
10
Bilgi teknolojilerini öğrenme ve öğrenimi planlama sürecinde etkili olarak kullanır.
X
11
Bilgisayar ortamında verileri saklayabilir, düzenleyebilir ve sorgulayabilir.
X
12
Karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve ekip olarak sorumluluk alır.
X
13
Kamu ve özel sektör alanlarına karşı sorumlu bir yurttaş olur.
X
14
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
15
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini değerlendirir.
X
16
Öğrenci, öğretmen, okul yönetimi, iş veren ve müşterilerle sağlıklı iletişim kurar.
X
17
Bilgisayar ve iletişim teknolojilerini etkili kullanır.
X
18
Kendi mesleki performansı üzerinde düşünme ve gelişimi için girişimde bulunur.
X
19
Çevresinde olan bilimsel, mesleki, sanatsal olayları güncel olarak izler ve ilkyatdım yapabilir.
X
20
Bir yabancı dilde fikirlerini sözlü ve yazılı olarak ifade eder, yabancı mesleki kaynakları okur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Oryantasyon, İletişimin Tanımı ve Önemi Konuyla hakkında ilgili değişik kaynaklardan bilgi edinme Anlatım
Soru-Cevap
2 İletişim Süreci ve İletişim Sürecini Açıklayan Modeller Konuyla hakkında ilgili değişik kaynaklardan bilgi edinme Anlatım
Soru-Cevap
3 İletişim Türleri Konuyla hakkında ilgili değişik kaynaklardan bilgi edinme Anlatım
Soru-Cevap
4 Kültür ve İletişim - Bireylerarası İletişim Konuyla hakkında ilgili değişik kaynaklardan bilgi edinme Anlatım
Soru-Cevap
5 Kitle İletişimi, Medya, Medya Okuryazarlığı Konuyla hakkında ilgili değişik kaynaklardan bilgi edinme Anlatım
Soru-Cevap
6 Örgütsel İletişim, Kurumsal İletişim Konuyla hakkında ilgili değişik kaynaklardan bilgi edinme Anlatım
Soru-Cevap
7 İş Yaşamında İletişim, Grup İçi İletişim Konuyla hakkında ilgili değişik kaynaklardan bilgi edinme Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav İşlenen tüm konuların tekrarı Yazılı Sınav
9 Sosyal Hayatta İletişim, Görgü Kuralları Konuyla hakkında ilgili değişik kaynaklardan bilgi edinme Anlatım
Soru-Cevap
10 Beden Dili Konuyla hakkında ilgili değişik kaynaklardan bilgi edinme Anlatım
Soru-Cevap
11 Referans Çerçevesi, Alımlama Kodları, Stereotype Konuyla hakkında ilgili değişik kaynaklardan bilgi edinme Anlatım
Soru-Cevap
12 Çatışma ve İletişim, İkna Edici İletişim Konuyla hakkında ilgili değişik kaynaklardan bilgi edinme Anlatım
Soru-Cevap
13 İletişimi Engelleyen Unsurlar ve Aşma Yolları Konuyla hakkında ilgili değişik kaynaklardan bilgi edinme Anlatım
Soru-Cevap
14 İletişim Kazaları Konuyla hakkında ilgili değişik kaynaklardan bilgi edinme Anlatım
Soru-Cevap
15 Tüm Konuların Özeti Konuyla hakkında ilgili değişik kaynaklardan bilgi edinme Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Bütün dönemin bilgilerinin tekrar gözden geçirilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar