DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İnternet Programcılığı I BPP   225 3 2 2.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Yılmaz KOÇAK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.YILMAZ KOÇAK1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.YILMAZ KOÇAK1. Öğretim Grup:B
Öğr. Gör.YILMAZ KOÇAK2. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.YILMAZ KOÇAK2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sunucu taraflı web programlama dili ile web sayfası hazırlamayı öğrenmek.
Dersin İçeriği
Sunucu taraflı web programlama yazılımının kurulması ve test edilmesi, arka-plan kodlama için döngü ve karar deyimleri, sunucu kontrolleri, istemci taraflı scriptler, master sayfalar, temalar ve kabuklar, XML, XML belgeleri hazırlama, XML Web Servisleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sunucu taraflı web uygulamaları için gerekli yazılımları kurar ve test eder.
2) Sunucu taraflı web programlama dilinin temel komutları ve araçları ile web sayfası hazırlar.
3) Sunucu taraflı web programlama dilinin fonksiyon ve nesnelerini kullanarak web sayfası hazırlar.
4) Web kontrollerini kullanarak web sayfası tasarımını gerçekleştirir.
5) Sunucu taraflı web programlama dili ile form uygulamaları yapar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar yazılımı ve donanımı açıklar.
2
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan veri ve donanımı tanımlar.
3
Bilgisayar ve bilgisayar ağı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
4
Bilgisayarda karşılaşılan basit yazılım ve donanım arızalarını açıklar.
5
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan yöntemleri açıklar.
6
Bilgi teknolojilerinin öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklar.
7
Eleştirel ve yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
8
Bilgisayarda karşılaşılan basit yazılım ve donanım arızalarını ve uzmanlık gerektirmeyen sorunların çözümünü planlar.
9
Sözel, sayısal ve grafiksel anlatımla uygun teknikleri kullanır.
10
Bilgi teknolojilerini öğrenme ve öğrenimi planlama sürecinde etkili olarak kullanır.
11
Bilgisayar ortamında verileri saklayabilir, düzenleyebilir ve sorgulayabilir.
12
Karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve ekip olarak sorumluluk alır.
13
Kamu ve özel sektör alanlarına karşı sorumlu bir yurttaş olur.
14
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
15
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini değerlendirir.
16
Öğrenci, öğretmen, okul yönetimi, iş veren ve müşterilerle sağlıklı iletişim kurar.
17
Bilgisayar ve iletişim teknolojilerini etkili kullanır.
18
Kendi mesleki performansı üzerinde düşünme ve gelişimi için girişimde bulunur.
19
Çevresinde olan bilimsel, mesleki, sanatsal olayları güncel olarak izler ve ilkyatdım yapabilir.
20
Bir yabancı dilde fikirlerini sözlü ve yazılı olarak ifade eder, yabancı mesleki kaynakları okur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sunucu taraflı web uygulaması için yazılımın kurulumu ve yazılım arabiriminin kullanılması ve basit bir uygulama ile test edilmesi. Dersten önce internet kavramlarının gözden geçirilmesi ve konunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Problem Çözme
2 Uygulama konum seçenekleri, yerel kodlama ve arka plan kodlama, sayfa direktifleri ve uygulama klasörleri Dersten önce konunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Problem Çözme
3 Web ve HTML kontrolleri temel kavramları ve istemci taraflı scriptler. Dersten önce Web ve HTML kontrollerinin konusunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
4 Temel Web sunucu kontrolleri Dersten önce Web sunucu kontrollerinin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Problem Çözme
5 Web sunucu kontrolleri ve arka plan kodlar için döngü ve karar yapıları Dersten önce arka plan kodlar için döngü ve karar yapılarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Problem Çözme
6 Geçerlik denetimi sunucu kontrolleri Dersten önce geçerlik denetimi kontrollerinin okunması
7 Ana Sayfalar Dersten önce ana sayfalar konusunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Problem Çözme
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Temalar ve Kabuklar Dersten önce temalar ve kabuklar konusunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Problem Çözme
10 Fonksiyonlar ve dosyalama işlemleri Dersten önce fonksiyonlar konusunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Problem Çözme
11 XML Dili, XML ve HTML karşılaştırması Dersten önce XML konusunun okunması
12 XML belgelerinin hazırlanması ve okunması Dersten önce XML belgelerinin hazırlanması konusunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Problem Çözme
13 XML veri bağlama Dersten önce XML veri bağlama konunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Problem Çözme
14 XML web servisleri Dersten önce XML Web servisleri konusunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Problem Çözme
15 XML web servisi uygulamaları Dersten önce XML web servisi uygulamaları konusunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar