DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Web Editörü BPP   118 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mehmet İsmail SOLMAZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MESUT ÖZONUR1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.YILMAZ KOÇAK1. Öğretim Grup:B
MühendisYUSUF POLAT2. Öğretim Grup:A
MühendisYUSUF POLAT2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrenciye; WEB editörünü kullanarak WEB sayfası tasarlama yeterlikleri kazandırılacaktır.
Dersin İçeriği
WEB Editörü Temel Araçları,WEB projesi için şablon oluşturmak,WEB sayfaları içinde kullanıcı etkileşimli uygulamalar yapmak

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel WEB editörü işlemlerini yapmak
2) WEB projesi için şablon oluşturmak
3) WEB sayfaları içinde kullanıcı etkileşimli uygulamalar yapmak
4) Site yönetimini organize eder
5) Şablonlar kullanarak site oluşturur
6) Form tasarımı yapar
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar yazılımı ve donanımı açıklar.
2
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan veri ve donanımı tanımlar.
3
Bilgisayar ve bilgisayar ağı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
4
Bilgisayarda karşılaşılan basit yazılım ve donanım arızalarını açıklar.
5
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan yöntemleri açıklar.
6
Bilgi teknolojilerinin öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklar.
7
Eleştirel ve yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
8
Bilgisayarda karşılaşılan basit yazılım ve donanım arızalarını ve uzmanlık gerektirmeyen sorunların çözümünü planlar.
9
Sözel, sayısal ve grafiksel anlatımla uygun teknikleri kullanır.
10
Bilgi teknolojilerini öğrenme ve öğrenimi planlama sürecinde etkili olarak kullanır.
11
Bilgisayar ortamında verileri saklayabilir, düzenleyebilir ve sorgulayabilir.
12
Karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve ekip olarak sorumluluk alır.
13
Kamu ve özel sektör alanlarına karşı sorumlu bir yurttaş olur.
14
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
15
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini değerlendirir.
16
Öğrenci, öğretmen, okul yönetimi, iş veren ve müşterilerle sağlıklı iletişim kurar.
17
Bilgisayar ve iletişim teknolojilerini etkili kullanır.
18
Kendi mesleki performansı üzerinde düşünme ve gelişimi için girişimde bulunur.
19
Çevresinde olan bilimsel, mesleki, sanatsal olayları güncel olarak izler ve ilkyatdım yapabilir.
20
Bir yabancı dilde fikirlerini sözlü ve yazılı olarak ifade eder, yabancı mesleki kaynakları okur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 WEB Editörü Temel Araçları Konuların okunması ve araştırılması
2 Metin İşlemleri Konuların okunması ve araştırılması
3 Tablo İşlemleri Konuların okunması ve araştırılması
4 Çoklu Ortam İşlemleri Konuların okunması ve araştırılması
5 Çoklu Ortam İşlemleri Konuların okunması ve araştırılması
6 Bağlantılar Konuların okunması ve araştırılması
7 Çerçeve İşlemleri Konuların okunması ve araştırılması
8 Ara Sınav Sınav Hazırlığı Yazılı Sınav
9 Şablonlar Konuların okunması ve araştırılması Soru-Cevap
Anlatım
10 Kütüphane İşlemleri Konuların okunması ve araştırılması Soru-Cevap
Anlatım
11 Form İşlemleri Konuların okunması ve araştırılması Soru-Cevap
Anlatım
12 Etkileşimli Ögeler Konuların okunması ve araştırılması Soru-Cevap
Anlatım
13 Katman İşlemleri Konuların okunması ve araştırılması Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
14 Erişebilirlik ve Site Yönetimi Konuların okunması ve araştırılması Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
15 Erişebilirlik ve Site Yönetimi Konuların okunması ve araştırılması Gösterip Yaptırma
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav Hazırlığı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar