DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mikrodenetleyiciler BPP   233 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Mehmet ESEN
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.MEHMET ESEN1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.Dr.MEHMET ESEN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mikrodenetleyicleri yazılım ve donanım olarak öğrenir, Mikrodenetleyici kullanarak elektronik temel düzeyde devreler tasarlar, C, C sharp, Python yazılım dillerini kullanarak programlar,6- Nesnelerin interneti (IOT) temel kavramlarını bilir ve bu teknolojileri kullanarak temel düzeyde projeler tasarlar ve uygular.
Dersin İçeriği
Mikrodenetleyicilerin donanımsal ve yazılımsal teknolojileri, temel elektronik kontrol elemanlarının tanıtımı ve kontrolü. Nesnelerin interneti(IOT) teknolojilerini tanımak ve kullanmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mikrodenetleyici temel mimarilerini tanır
2) Bit, byte, yazmaç, bellek, rom, değişkenler, diziler terimlerini bilir
3) Program yükleyicileri ve yardımcı yazılımları tanır ve kurar
4) Program yapısı; Döngüleri, fonksiyonları kesmeleri bilir
5) Program yapısı; karar komutları, if then else, zamanlayıcı komutları terimlerini bilir.
6) Temel elektronik ;elemanlar, gerilim, akım, güç, kontrol elemanlarını bilir.
7) Devre tasarlama, kablolama, breadboard , direnç, sensörler konularını bilir
8) Devre tasarlama; gerilim bölücüler, led, fotodiyotlar, foto transistörler konularını bilir
9) Arayüzleri tanır; I2C, UART, USART, SPI konularını bilir.
10) Programlanabilir analog, dijital giriş, çıkış, örnekleme, analog dijital örnekleme knularını bilir.
11) Modüller, yardımcı devre kartlarını bilir.
12) Kütüphaneleri tanır, kullanımını bilir.
13) Kütüphaneler 2
14) Nesnelerin interneti(IOT) kavramlarını bilir; ağ kontrol elemanları, iletişim kontrol elemanlarını bilir ve kullanır.
15) Nesnelerin interneti(IOT) uygulamaları; projeler


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar yazılımı ve donanımı açıklar.
2
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan veri ve donanımı tanımlar.
3
Bilgisayar ve bilgisayar ağı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
4
Bilgisayarda karşılaşılan basit yazılım ve donanım arızalarını açıklar.
5
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan yöntemleri açıklar.
6
Bilgi teknolojilerinin öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklar.
7
Eleştirel ve yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
8
Bilgisayarda karşılaşılan basit yazılım ve donanım arızalarını ve uzmanlık gerektirmeyen sorunların çözümünü planlar.
9
Sözel, sayısal ve grafiksel anlatımla uygun teknikleri kullanır.
10
Bilgi teknolojilerini öğrenme ve öğrenimi planlama sürecinde etkili olarak kullanır.
11
Bilgisayar ortamında verileri saklayabilir, düzenleyebilir ve sorgulayabilir.
12
Karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve ekip olarak sorumluluk alır.
13
Kamu ve özel sektör alanlarına karşı sorumlu bir yurttaş olur.
14
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
15
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini değerlendirir.
16
Öğrenci, öğretmen, okul yönetimi, iş veren ve müşterilerle sağlıklı iletişim kurar.
17
Bilgisayar ve iletişim teknolojilerini etkili kullanır.
18
Kendi mesleki performansı üzerinde düşünme ve gelişimi için girişimde bulunur.
19
Çevresinde olan bilimsel, mesleki, sanatsal olayları güncel olarak izler ve ilkyatdım yapabilir.
20
Bir yabancı dilde fikirlerini sözlü ve yazılı olarak ifade eder, yabancı mesleki kaynakları okur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mikrodenetleyici temel mimarileri konunun internetten ve kaynaklardan araştırılması ve okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Bit, byte, yazmaç, bellek, rom, değişkenler, diziler konunun internetten ve kaynaklardan araştırılması ve okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Program yükleyiciler, yardımcı yazılımlar konunun internetten ve kaynaklardan araştırılması ve okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
4 Program yapısı; Döngüler , fonksiyonlar kesmeler konunun internetten ve kaynaklardan araştırılması ve okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
5 Program yapısı; karar komutları, if then else, zamanlayıcı komutları konunun internetten ve kaynaklardan araştırılması ve okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
6 Temel elektronik ;elemanlar, gerilim, akım, güç, kontrol elemanları konunun internetten ve kaynaklardan araştırılması ve okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
7 Devre tasarlama, kablolama, breadboard , direnç, sensörler konunun internetten ve kaynaklardan araştırılması ve okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Sınava yönelik çalışma Yazılı Sınav
9 Arayüzler; I2C, UART, USART, SPI konunun internetten ve kaynaklardan araştırılması ve okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
10 Programlanabilir analog, dijital giriş, çıkış, örnekleme, analog dijital örnekleme konunun internetten ve kaynaklardan araştırılması ve okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
11 Modüller, yardımcı devre kartları konunun internetten ve kaynaklardan araştırılması ve okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
12 Kütüphaneler konunun internetten ve kaynaklardan araştırılması ve okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
13 Kütüphaneler 2 konunun internetten ve kaynaklardan araştırılması ve okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
14 Nesnelerin interneti kavramları; ağ kontrol elemanları, iletişim kontrol elemanları konunun internetten ve kaynaklardan araştırılması ve okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Proje Temelli Öğrenme
15 Nesnelerin interneti uygulamaları; projeler konunun internetten ve kaynaklardan araştırılması ve okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları konunun internetten ve kaynaklardan araştırılması ve okunması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar