DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Web Projesi Yönetimi BPP   236 4 0 1 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mesut ÖZONUR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.YILMAZ KOÇAK1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.MEHMET İSMAİL SOLMAZ1. Öğretim Grup:B
MühendisYUSUF POLAT2. Öğretim Grup:A
MühendisYUSUF POLAT2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Web tabanlı bilişim projeleri planlama, yürütme, değerlendirme ve sunum becerileri kazanır.
Dersin İçeriği
Proje mantığı, Amaç, hedef ve faaliyetleri belirlemek, Beklenen sonuçları tespit etmek, Proje teklif -sonuç dosyası hazırlama

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Web proje yönetimi kavramı ve önemini anlar.
2) Web proje yönetim sürecini ve kapsamını bilir.
3) Bir web projesinin hazırlanması, yürütülmesi ve değerlendirmesi becerisine sahip olur.
4) Web projesinin analizini yapar.
5) Web projesinin yayın sürecini yönetir.
6) Güvenlik yönetimini yapar.
7) Web projesi yönetimi için gerekli olan takım çalışması ve etkili iletişimin önemini bilir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar yazılımı ve donanımı açıklar.
2
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan veri ve donanımı tanımlar.
3
Bilgisayar ve bilgisayar ağı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
4
Bilgisayarda karşılaşılan basit yazılım ve donanım arızalarını açıklar.
5
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan yöntemleri açıklar.
6
Bilgi teknolojilerinin öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklar.
7
Eleştirel ve yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
8
Bilgisayarda karşılaşılan basit yazılım ve donanım arızalarını ve uzmanlık gerektirmeyen sorunların çözümünü planlar.
9
Sözel, sayısal ve grafiksel anlatımla uygun teknikleri kullanır.
10
Bilgi teknolojilerini öğrenme ve öğrenimi planlama sürecinde etkili olarak kullanır.
11
Bilgisayar ortamında verileri saklayabilir, düzenleyebilir ve sorgulayabilir.
12
Karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve ekip olarak sorumluluk alır.
13
Kamu ve özel sektör alanlarına karşı sorumlu bir yurttaş olur.
14
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
15
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini değerlendirir.
16
Öğrenci, öğretmen, okul yönetimi, iş veren ve müşterilerle sağlıklı iletişim kurar.
17
Bilgisayar ve iletişim teknolojilerini etkili kullanır.
18
Kendi mesleki performansı üzerinde düşünme ve gelişimi için girişimde bulunur.
19
Çevresinde olan bilimsel, mesleki, sanatsal olayları güncel olarak izler ve ilkyatdım yapabilir.
20
Bir yabancı dilde fikirlerini sözlü ve yazılı olarak ifade eder, yabancı mesleki kaynakları okur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Web Sitesinin İhtiyaçları: Amaç, hedef kitle ve güvenlik Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
2 Web Sitesinin İhtiyaçları: Şema, veritabanı ve dil Dersten önce konunun okunması, anlaşılması ve uygulama yapılması. Anlatım
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
3 Web Sitesi Tasarlama: Kategori, ana sayfa düzeni ve görsel tasarım Dersten önce konunun okunması, anlaşılması ve uygulama yapılması. Anlatım
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
4 Web Sitesi Tasarlama: Mobil cihazlar, yardım ve site haritası Dersten önce konunun okunması, anlaşılması ve uygulama yapılması. Anlatım
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
5 Web Sitesi Yayına Hazırlık İşlemleri: Alan adı Dersten önce konunun okunması, anlaşılması ve uygulama yapılması. Anlatım
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
6 Web Sitesi Yayına Hazırlık İşlemleri: Web alanı Dersten önce konunun okunması, anlaşılması ve uygulama yapılması. Anlatım
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
7 Web Sitesi Yayınlama İşlemleri: Dosya transferi Dersten önce konunun okunması, anlaşılması ve uygulama yapılması. Anlatım
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
8 Ara Sınav Ara raporun hazırlanması Proje / Tasarım
Portfolyo
9 Web Sitesi Yayınlama İşlemleri: Dizin işlemleri Dersten önce konunun okunması, anlaşılması ve uygulama yapılması. Anlatım
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
10 Web Sitesi Güvenlik Ayarları: Alan adı ve web alanı Dersten önce konunun okunması, anlaşılması ve uygulama yapılması. Anlatım
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
11 Web Sitesi Güvenlik Ayarları: Eposta ve veritabanı Dersten önce konunun okunması, anlaşılması ve uygulama yapılması. Anlatım
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
12 Web Sitesi Yedekleme İşlemleri: Sayfalar Dersten önce konunun okunması, anlaşılması ve uygulama yapılması. Anlatım
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
13 Web Sitesi Yedekleme İşlemleri: Veritabanı Dersten önce konunun okunması, anlaşılması ve uygulama yapılması. Anlatım
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
14 Web Sitesi Bakım İşlemleri: Görüntüler ve gereksiz kodlar Dersten önce konunun okunması, anlaşılması ve uygulama yapılması. Anlatım
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
15 Web Sitesi Bakım İşlemleri: Boyut Dersten önce konunun okunması, anlaşılması ve uygulama yapılması. Anlatım
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel raporun hazırlanması Sözlü Sınav
Proje / Tasarım
Portfolyo

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar