DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayar Projesi Yönetimi BPP   235 3 0 1 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mesut ÖZONUR
Dersi Verenler
1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilişim projeleri planma, yürütme, değerlendirme ve sunum becerileri kazanır.
Dersin İçeriği
Proje mantığı, Amaç, hedef ve faaliyetleri belirlemek, Beklenen sonuçları tespit etmek, Proje teklif -sonuç dosyası hazırlama

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilişim projelerini tanır.
2) Bilişim projesi yönetimi kavramı ve önemini anlar.
3) Bilişim projesi yönetim sürecini ve kapsamını bilir.
4) Bilişim projeleri hazırlık sürecini öğrenir ve uygular.
5) Bilişim projeleri planlama sürecini öğrenir ve uygular.
6) Bilişim projeleri yürütme sürecini öğrenir ve uygular.
7) Bilişim projeleri değerlendirme sürecini öğrenir ve uygular.
8) Bilişim projesi yönetimi için gerekli olan takım çalışması ve etkili iletişimin önemini bilir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar yazılımı ve donanımı açıklar.
2
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan veri ve donanımı tanımlar.
3
Bilgisayar ve bilgisayar ağı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
4
Bilgisayarda karşılaşılan basit yazılım ve donanım arızalarını açıklar.
5
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan yöntemleri açıklar.
6
Bilgi teknolojilerinin öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklar.
7
Eleştirel ve yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
8
Bilgisayarda karşılaşılan basit yazılım ve donanım arızalarını ve uzmanlık gerektirmeyen sorunların çözümünü planlar.
9
Sözel, sayısal ve grafiksel anlatımla uygun teknikleri kullanır.
10
Bilgi teknolojilerini öğrenme ve öğrenimi planlama sürecinde etkili olarak kullanır.
11
Bilgisayar ortamında verileri saklayabilir, düzenleyebilir ve sorgulayabilir.
12
Karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve ekip olarak sorumluluk alır.
13
Kamu ve özel sektör alanlarına karşı sorumlu bir yurttaş olur.
14
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
15
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini değerlendirir.
16
Öğrenci, öğretmen, okul yönetimi, iş veren ve müşterilerle sağlıklı iletişim kurar.
17
Bilgisayar ve iletişim teknolojilerini etkili kullanır.
18
Kendi mesleki performansı üzerinde düşünme ve gelişimi için girişimde bulunur.
19
Çevresinde olan bilimsel, mesleki, sanatsal olayları güncel olarak izler ve ilkyatdım yapabilir.
20
Bir yabancı dilde fikirlerini sözlü ve yazılı olarak ifade eder, yabancı mesleki kaynakları okur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilişim projelerine genel bakış Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
2 Proje mantığı Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
3 Proje döngüsü Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
4 Amaç, hedef ve faaliyetlerin tespiti Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
5 Proje değerlendirme kriterleri Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
6 Proje dosyası hazırlama yöntemleri Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
7 Proje ekibi oluşturma Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
8 Ara Sınav Klasik yada çoktan seçmeli test - Ara raporun hazırlanması Proje / Tasarım
Portfolyo
9 Ön hazırlık grup çalışmaları Grup ile birlikte çalışma Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
10 Proje konusu belirleme Grup ile birlikte çalışma, araştırma yapma Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
11 Proje teklifi hazırlama Grup ile birlikte çalışma, araştırma yapma Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
12 Grup çalışmaları Grup ile birlikte çalışma Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
13 Genel değerlendirme grup çalışmaları Grup ile birlikte çalışma Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
14 Proje tekliflerinin incelenmesi Grup ile birlikte çalışma Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
15 Proje tekliflerinin incelenmesi Grup ile birlikte çalışma Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Klasik yada çoktan seçmeli test - Genel raporun hazırlanması Sözlü Sınav
Proje / Tasarım
Portfolyo

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar