DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Malzeme Bilgisi * IMT   101 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Faruk BATAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.FARUK BATAN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.FARUK BATAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Malzeme özellikleri ile ilgili temel kavramların verilmesi ve bazı yapı malzemelerinin tanıtılması.
Dersin İçeriği
Malzemelerin sınıflandırılması; Malzemelerin fiziksel, mekanik ve teknolojik özellikleri; Doğal yapı taşları ve yapıda kullanımları; Pişmiş toprak malzemeler (Tuğla, kiremit, seramik, fayans, sıhhi tesisat malzemeleri) ; Bağlayıcı malzemeler (Çimento, kireç, alçı) ; Beton; Beton elemanlar; Özel betonlar

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanır.
X
2
İç mekan tasarımı ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
X
3
İç mekan verilerini yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur.
X
4
İç mekan tasarımının günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
X
5
Mekanda karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunur.
X
6
Tasarım sistemleri alanı ile ilgili tasarımlar ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilir.
X
7
   Belirlenen ürüne göre uygun tasarımı yapabilir ve teknik olarak çizebilir.
X
8
Alanı ile ilgili maket, proje,ürün tasarımı gibi uygulamaları yapar.
X
9
İç mekan tasarımı alanında planlama , yönetim ve üretim süreçlerini takip edebilir.
X
10
Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirilebilir ve denetlenebilir.
X
11
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
12
Tasarım ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını gösterir.
X
13
   Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
X
14
  Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
16
İngilizceyi iç mekan tasarımı alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
X
19
İç Mimarlar Odası yasa ve yönetmeliklerinde ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Malzemelerin sınıflandırılması, Malzemelerin fiziksel özellikleri Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama
2 Malzemelerin geçirimlilik özellikleri Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama
3 Malzemelerin mekanik özellikleri Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama
4 Doğal taşların oluşumlarına göre sınıflandırılması,taşların özellikleri, kullanım yerleri, uygulamaları. Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama
5 Doğal taşların duvarda kullanımı, taş duvar türleri. Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama
6 Pişmiş toprak esaslı yapı malzemelerinin üretimi, sınıflandırılması. Tuğla türleri ve özellikleri. Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama
7 Tuğla duvar örgüleri, Pişmiş toprak kaplama malzemeleri. Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama
8 Ara Sınav
9 Refrakter malzemeler, kiremitler, asmolen bloklar Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama
10 Kireç ve alçı üretimi, özellikler, yapıda kullanımları, alçı ve kireçten üretilen yapı malzemeleri Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama
11 Alçı levha elemanların yapıda kullanımı Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama
12 Çimentonun üretimi, özellikleri, türleri, kullanıldıkları yerler Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama
13 Betonun üretimi, taşınması, yerleştirilmesi, kürü, beton sınıfları, Bazı özel beton türleri Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama
14 Betondan üretilen yapı malzemeleri. Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama
15 Gazbeton malzemeler Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar