DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Masif Mobilya IMT   108 2 1 1.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Faruk BATAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.FARUK BATAN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.FARUK BATAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Üretim disiplini çerçevesinde ürün oluşumu hakkında teorisel düşünce ve pratik kazandırma. Üretim problemlerinin tespit edilmesi ve çözümlenmesi.Masif malzeme hakkında genel bilgi. Masif mobilya imalatı.
Dersin İçeriği
Masif malzeme hakkında genel bilgi. Masif mobilya imalatında kullanılan makine, alet ve avadanlıkların çalışma prensipleri, iş güvenliği esasları. Proje oluşturma ve kesim listesi hazırlama.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Masif malzemeyi tanıma hakkında genel bilgi edinme
2) Masif mobilya üretiminde kullanılan makine, alet ve avadanlıkların çalışma prensiplerini kavrama
3) İş güvenliği hakkında genel bilgi elde etmek
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanır.
X
2
İç mekan tasarımı ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
X
3
İç mekan verilerini yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur.
X
4
İç mekan tasarımının günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
X
5
Mekanda karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunur.
X
6
Tasarım sistemleri alanı ile ilgili tasarımlar ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilir.
X
7
   Belirlenen ürüne göre uygun tasarımı yapabilir ve teknik olarak çizebilir.
X
8
Alanı ile ilgili maket, proje,ürün tasarımı gibi uygulamaları yapar.
X
9
İç mekan tasarımı alanında planlama , yönetim ve üretim süreçlerini takip edebilir.
X
10
Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirilebilir ve denetlenebilir.
X
11
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
12
Tasarım ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını gösterir.
X
13
   Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
X
14
  Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
16
İngilizceyi iç mekan tasarımı alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
X
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
X
19
İç Mimarlar Odası yasa ve yönetmeliklerinde ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Masif malzeme hakkında genel bilgilerin verilmesi Ders materyallerinin hazırlanması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Masif mobilya üretiminde kullanılan makine, alet ve avadanlıkların çalışma prensipleri, iş güvenliği esasları. Ders materyallerinin hazırlanması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Proje seçimi ve dağıtılması. Detayların ve uygulama tekniklerinin tartışılması Ders materyallerinin hazırlanması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Projelendirmenin tamamlanması, parça kesim listesinin hazırlanması Ders materyallerinin hazırlanması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 İş parçalarının kesimi. Ders materyallerinin hazırlanması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 İş parçalarının yüzeylerinin düzeltilmesi Ders materyallerinin hazırlanması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 İş parçalarının kalınlıkların çıkarılması. Ders materyallerinin hazırlanması. Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 İş parçalarının çeşitli üretim işlemlerinin yapılması Ders materyallerinin hazırlanması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 İş parçalarının çeşitli üretim işlemlerinin yapılması Ders materyallerinin hazırlanması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 İş parçalarının üretim işlemlerinin yapılması Ders materyallerinin hazırlanması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 İş parçalarının perdahının yapılması Ders materyallerinin hazırlanması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 İş parçalarının verniklenmesi Ders materyallerinin hazırlanması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 İş parçalarının montaj işlemi Ders materyallerinin hazırlanması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 İş parçalarının montaj işlemi Ders materyallerinin hazırlanması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar