DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayar Destekli Üreti-I IMT   203 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Yaşar TÜFEKLİ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.YAŞAR TÜFEKLİ1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.YAŞAR TÜFEKLİ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencilerin ergonomi kurallarını, üretilen ürün, çalışılan tezgh ve makinelere uygulamasını sağlamak
Dersin İçeriği
Ergonomik ürün yapmak, ergonomik çalışma çevresi oluşturmak, insan makine ve çevre uyumu sağlamak

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) CAM programlarını kullanabilir.
2) CAM programları ile model hazırlayabilir.
3) CNC tezgahların kullanımı ve üretimi hakkında bilgi sahibidir.
4) CNC tezgahlarda delik programı yazarak uygulayabilir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanır.
X
2
İç mekan tasarımı ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
X
3
İç mekan verilerini yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur.
X
4
İç mekan tasarımının günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
X
5
Mekanda karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunur.
X
6
Tasarım sistemleri alanı ile ilgili tasarımlar ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilir.
X
7
   Belirlenen ürüne göre uygun tasarımı yapabilir ve teknik olarak çizebilir.
X
8
Alanı ile ilgili maket, proje,ürün tasarımı gibi uygulamaları yapar.
X
9
İç mekan tasarımı alanında planlama , yönetim ve üretim süreçlerini takip edebilir.
X
10
Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirilebilir ve denetlenebilir.
X
11
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
12
Tasarım ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını gösterir.
X
13
   Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
X
14
  Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
16
İngilizceyi iç mekan tasarımı alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
X
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
X
19
İç Mimarlar Odası yasa ve yönetmeliklerinde ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 NC(Nümerik Kontrol) Sunum yapma Anlatım
2 Nümerik Kontrollü takım tezgahları Sunum yapma Anlatım
3 Bilgisayarlı Nümerik Kontrol(CNC) Sunum yapma Anlatım
4 CNC takım tezgahlarının kullanım alanları Sunum yapma Anlatım
5 CNC tezgahların yapısı Sunum yapma Anlatım
6 Bilgisayar destekli Tasarım(CAD), Bilgisayar destekli Üretim (CAM) kavramları Sunum yapma Anlatım
7 CAM(Bilgisayar Destekli Üretim) safhaları Sunum yapma Anlatım
8 Ara Sınav
9 CNC Tezgahlarda temel eksenler ve G kodlarının açıklanması Sunum yapma Anlatım
10 CNC Tezgahlarda Parça sıfırlama ve Takım Kalibrasyonu Sunum yapma Anlatım
11 CNC tezgahlarda delik programı Sunum yapma Anlatım
12 CNC tezgahlarda delik programı Sunum yapma Anlatım
13 CNC tezgahlarda delik programı uygulaması Sunum yapma Anlatım
14 Bilgisayardan tezgaha program aktarmak, Sunum yapma Anlatım
15 Bilgisayardan tezgaha program aktarmak, Sunum yapma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar