DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı * IGS   113 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Faruk BATAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.FARUK BATAN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.SABRİ CAN EKERER2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
 Öğrencileri İş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı bilgilendirmek, ilk yardım ve güvenlik önlemlerinin alınmasını kavratmak.
Dersin İçeriği
İş Güvenliğinin Tarihçesi , İşçi Sağlığı, İş Güvenliğinin Temel İlkeleri, İş Güvenliğinde Başarı ,İş Güvenliğine Sistematik Yaklaşım, Kalite Standartları,İş Sağlığı Güvenliği Konusunda İşçilerin Görevleri, İş Kazaları, Riskler, Fiziksel Çevre Koşulları, Psikolojık Çevre Faktörleri ,Yönetim Sistemleri OHSAS 18001-18002- ISO 14000-14001, Standardizasyon Koşulları, Çevre Güvenliği- Etkileyen Faktörler,Ergonomi, İş Yeri Güvenliği, Koruyucu Önlemler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanır.
X
2
İç mekan tasarımı ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
X
3
İç mekan verilerini yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur.
X
4
İç mekan tasarımının günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
X
5
Mekanda karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunur.
X
6
Tasarım sistemleri alanı ile ilgili tasarımlar ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilir.
X
7
   Belirlenen ürüne göre uygun tasarımı yapabilir ve teknik olarak çizebilir.
X
8
Alanı ile ilgili maket, proje,ürün tasarımı gibi uygulamaları yapar.
X
9
İç mekan tasarımı alanında planlama , yönetim ve üretim süreçlerini takip edebilir.
X
10
Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirilebilir ve denetlenebilir.
X
11
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
12
Tasarım ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını gösterir.
X
13
   Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
X
14
  Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
16
İngilizceyi iç mekan tasarımı alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
X
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
X
19
İç Mimarlar Odası yasa ve yönetmeliklerinde ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İş sağlığı ve güvenliği kavramlar, kurallar ve tarihçe Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama
2 İş hukuku, Kanunlarda iş sağlığı ve güvenliği, ilgili kuruluşlar Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama
3 İş kazaları, kaza soruşturması, iş sağlığı ve güvenliği kurulları Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama
4 Sağlık gözetimi ve meslek hastalıkları Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama
5 Fiziksel risk etmenleri Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama
6 Kimyasal, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama
7 Ergonomi Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama
8 Ara Sınav
9 İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat Ve Kullanımında İş Sağlığı Ve Güvenliği Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama
10 Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı ve güvenliği, Bakım - Onarım İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama
11 El Aletlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği, Kişisel Koruyucu Donanımla Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama
12 Yüksekte yapılan çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği, İnşaat İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama
13 Yangın ve patlamalarda iş güvenliği Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama
14 İlkyardım Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama
15 İlkyardım Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar