DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel Sanat Eğitimi * IMT   134 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Erdoğan GÜRDAL
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ERDOĞAN GÜRDAL1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.ERDOĞAN GÜRDAL2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrenciye; yaratıcı güçlerini geliştirme ve temel çizim ve tasarım yapma yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Nokta Çizgi Açık-koyu, Işık-gölge, tasarı İlkeleri (Form ve Kompozisyon), Renk Renklendirme, Doku Strüktür çalışmaları yapmak

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanır.
X
2
İç mekan tasarımı ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
X
3
İç mekan verilerini yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur.
X
4
İç mekan tasarımının günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
X
5
Mekanda karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunur.
X
6
Tasarım sistemleri alanı ile ilgili tasarımlar ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilir.
X
7
   Belirlenen ürüne göre uygun tasarımı yapabilir ve teknik olarak çizebilir.
X
8
Alanı ile ilgili maket, proje,ürün tasarımı gibi uygulamaları yapar.
X
9
İç mekan tasarımı alanında planlama , yönetim ve üretim süreçlerini takip edebilir.
X
10
Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirilebilir ve denetlenebilir.
X
11
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
12
Tasarım ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını gösterir.
X
13
   Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
X
14
  Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
16
İngilizceyi iç mekan tasarımı alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
X
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
X
19
İç Mimarlar Odası yasa ve yönetmeliklerinde ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Nokta çizgi uygulamarıyla düzenlemeler ve uygulamalar Ders notlarının gözden geçirilmesi
2 Nokta çizgi uygulamarıyla düzenlemeler ve uygulamalar Ders notlarının gözden geçirilmesi
3 Objelerin açık-koyu, ışık-gölgelerini yapmak Ders notlarının gözden geçirilmesi
4 Objelerin açık-koyu, ışık-gölgelerini yapmak Ders notlarının gözden geçirilmesi
5 İki ve üç boyutlu form oluşturarak komposizyon kurmak Ders notlarının gözden geçirilmesi
6 İki ve üç boyutlu form oluşturarak komposizyon kurmak Ders notlarının gözden geçirilmesi
7 Renk kontraslarını çalışmak Ders notlarının gözden geçirilmesi
8 Ara Sınav Ders notlarının gözden geçirilmesi
9 Ara Sınav Ders notlarının gözden geçirilmesi
10 Renk kontraslarını çalışmak Ders notlarının gözden geçirilmesi
11 Renk kontraslarını çalışmak Ders notlarının gözden geçirilmesi
12 Doku yorumlarıyla yüzey oluşturmak Ders notlarının gözden geçirilmesi
13 Doku yorumlarıyla yüzey oluşturmak Ders notlarının gözden geçirilmesi
14 Doku yorumlarıyla yüzey oluşturmak Ders notlarının gözden geçirilmesi
15 Doku yorumlarıyla yüzey oluşturmak Ders notlarının gözden geçirilmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının gözden geçirilmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar