DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Aydınlatma Teknikleri * IMT   136 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Faruk BATAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.FARUK BATAN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.FARUK BATAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İç mekan tasarımında aydınlatma tekniklerinin kavranması
Dersin İçeriği
Aydınlatma ile ilgili teknik tanımlar, kullanım yerlerine göre aydınlatma çeşitleri, Aydınlatmanın faydaları, Aydınlatma yapılmadan önce bilinmesi gerekenler, Aydınlatma ile ilgili genel kurallar, Işık kaynağına göre aydınlatma, Doğal aydınlatma, Yapay aydınlatma, Aydınlatmada kullanılan lamba çeşitleri, Aydınlatma düzeyleri, İç mekan aydınlatmaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanır.
X
2
İç mekan tasarımı ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
X
3
İç mekan verilerini yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur.
X
4
İç mekan tasarımının günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
X
5
Mekanda karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunur.
X
6
Tasarım sistemleri alanı ile ilgili tasarımlar ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilir.
X
7
   Belirlenen ürüne göre uygun tasarımı yapabilir ve teknik olarak çizebilir.
X
8
Alanı ile ilgili maket, proje,ürün tasarımı gibi uygulamaları yapar.
X
9
İç mekan tasarımı alanında planlama , yönetim ve üretim süreçlerini takip edebilir.
X
10
Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirilebilir ve denetlenebilir.
X
11
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
12
Tasarım ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını gösterir.
X
13
   Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
X
14
  Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
16
İngilizceyi iç mekan tasarımı alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
X
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
X
19
İç Mimarlar Odası yasa ve yönetmeliklerinde ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Aydınlatma ile ilgili teknik tanımlar İlgili Ders Kitapları ve Ders Notları
2 Kullanım yerlerine göre aydınlatma çeşitleri Aydınlatmanın faydaları İlgili Ders Kitapları ve Ders Notları
3 Aydınlatmanın faydaları İlgili Ders Kitapları ve Ders Notları
4 Aydınlatma yapılmadan önce bilinmesi gerekenler İlgili Ders Kitapları ve Ders Notları
5 Aydınlatma ile ilgili genel kurallar İlgili Ders Kitapları ve Ders Notları
6 Işık kaynağına göre aydınlatma İlgili Ders Kitapları ve Ders Notları
7 Işık kaynağına göre aydınlatma İlgili Ders Kitapları ve Ders Notları
8 Ara Sınav
9 Doğal aydınlatma İlgili Ders Kitapları ve Ders Notları
10 Yapay aydınlatma İlgili Ders Kitapları ve Ders Notları
11 Aydınlatmada kullanılan lamba çeşitleri İlgili Ders Kitapları ve Ders Notları
12 Aydınlatma düzeyleri İlgili Ders Kitapları ve Ders Notları
13 İç mekan aydınlatmaları İlgili Ders Kitapları ve Ders Notları
14 İç mekan aydınlatmaları İlgili Ders Kitapları ve Ders Notları
15 İç mekan aydınlatmaları İlgili Ders Kitapları ve Ders Notları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar