DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İşletme Yönetimi II * ISY   208 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Seval RENKAL DIBLAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SEVAL RENKAL DIBLAN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.SEVAL RENKAL DIBLAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İşletme fonksiyonlarının genel anlamda incelenerek öğrencilere işletmede yer alan temel kavramlarla ilgiler bilgiler sağlamak ve alan dersleri üzerine detaylı bilgiler vermektir.
Dersin İçeriği
Planlama YapmakÖrgütleme YapmakYöneltmek Koordinasyon SağlamakDenetim Yapmakİş Analizi Yapılmasını Sağlamakİnsan Kaynaklarını Planlamakİşgören Adayı Bulmakİşgöreni Seçmekİşe Alıştırma(Oryantasyon) Eğitimi Vermekİşgören Performansını Değerlemeİşgörenin Eğitilmesini SağlamakKariyer Planlaması Yapmakİş DeğerlemeÜcretlendirmekÜretimi PlanlamakÜretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme YapmakKapasite ve Stok PlanlamasıHedef Pazarı BelirlemekÜrün GeliştirmeFiyatlandırma Politikalarını BelirlemekTutundurma Politikalarını BelirlemekDağıtım Politikalarını Belirlemek Müşteri İlişkilerini YönetmekGelir ve Gider Hesaplarını YönetmekBorç ve Alacakları YönetmekVarlıkları YönetmekKaynakları Yönetmek

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanır.
X
2
İç mekan tasarımı ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
3
İç mekan verilerini yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur.
X
4
İç mekan tasarımının günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
X
5
Mekanda karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunur.
X
6
Tasarım sistemleri alanı ile ilgili tasarımlar ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilir.
X
7
   Belirlenen ürüne göre uygun tasarımı yapabilir ve teknik olarak çizebilir.
8
Alanı ile ilgili maket, proje,ürün tasarımı gibi uygulamaları yapar.
9
İç mekan tasarımı alanında planlama , yönetim ve üretim süreçlerini takip edebilir.
X
10
Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirilebilir ve denetlenebilir.
X
11
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
12
Tasarım ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını gösterir.
X
13
   Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
X
14
  Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
16
İngilizceyi iç mekan tasarımı alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
X
19
İç Mimarlar Odası yasa ve yönetmeliklerinde ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Planlama ve Örgütleme Yapmak ilgili konuların okunması
2 Örgütleme Yapmak, Yöneltmek ilgili konuların okunması
3 Yöneltmek, Koordinasyon Sağlamak, Denetim Yapmak ilgili konuların okunması
4 İş Analizi Yapılmasını Sağlamakİnsan Kaynaklarını Planlamakİşgören Adayı Bulmak ilgili konuların okunması
5 İşgöreni Seçmekİşe Alıştırma(Oryantasyon) Eğitimi Vermekİşgören Performansını Değerleme ilgili konuların okunması
6 İşgören Performansını Değerlemeİşgörenin Eğitilmesini SağlamakKariyer Planlaması Yapmak ilgili konuların okunması
7 İş Değerleme Ücretlendirmek ilgili konuların okunması
8 Ara Sınav ilgili konuların okunması
9 Üretimi PlanlamakÜretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme Yapmak ilgili konuların okunması
10 Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme YapmakKapasite ve Stok Planlaması ilgili konuların okunması
11 Hedef Pazarı Belirlemek Ürün Geliştirme ilgili konuların okunması
12 Fiyatlandırma Politikalarını BelirlemekTutundurma Politikalarını Belirlemek ilgili konuların okunması
13 Tutundurma Politikalarını BelirlemekDağıtım Politikalarını BelirlemekMüşteri İlişkilerini Yönetmek ilgili konuların okunması
14 Gelir ve Gider Hesaplarını YönetmekBorç ve Alacakları YönetmekVarlıkları Yönetmek ilgili konuların okunması
15 Varlıkları YönetmekKaynakları Yönetmek ilgili konuların okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ilgili konuların okunması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar