DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Maket Yapımı IMT   208 4 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Faruk BATAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.FARUK BATAN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.FARUK BATAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ders öğrencilere farklı malzeme ve tekniklerle buluşturarak mekansal, yere özgü tasarımların 3 boyutlu sunumu öğrenmeyi ve uygulamayı amaçlar.
Dersin İçeriği
Öğrenci farklı malzeme ve tekniklerle buluşturarak mekansal, yere özgü tasarımların 3 boyutlu sunumu öğrenmeyi ve uygulamaları yapmayı öğrenir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mekansal tasarımlar ve bu tasarımların 3-boyutlu sunumlarıni hazırlar.
2) Mekansal tasarımlar hakkında teorik ve pratik bilgiler kazanır.
3) Maket yapımı becerisini kazanır
4) Eskiz çalışmaları becerisini kazanır
5) Proje konularının belirlenmesi ve tartışılmasını öğrenir
6) Tasarım örneklerinin sunumunu öğrenir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanabilir.
X
2
İç mekan tasarımı ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklayabilir.
X
3
İç mekan verilerini yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olabilir.
X
4
İç mekan tasarımının günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklayabilir.
X
5
Mekanda karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunabilir.
X
6
Tasarım sistemleri alanı ile ilgili tasarımlar ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilir.
X
7
Belirlenen ürüne göre uygun tasarımı yapabilir ve teknik olarak çizebilir.
X
8
Alanı ile ilgili maket, proje,ürün tasarımı gibi uygulamaları yapabilir.
X
9
İç mekan tasarımı alanında planlama , yönetim ve üretim süreçlerini takip edebilir.
X
10
Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirilebilir ve denetlenebilir.
X
11
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
X
12
Tasarım ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını gösterebilir.
X
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olabilir.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşabilir.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilir.
X
16
İngilizceyi iç mekan tasarımı alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanabilir.
X
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlık gösterebilir.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirebilir.
X
19
İç Mimarlar Odası yasa ve yönetmeliklerinde ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olabilir.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranabilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse giriş ve dönem boyu takip edilecek izleğin öğrencilere aktarımı Ders materyallerinin hazırlanması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Yere-özgü grafik tasarım örneklerinin sunumu Ders materyallerinin hazırlanması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Yere-özgü grafik tasarım örneklerinin sunumu Ders materyallerinin hazırlanması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Proje konularının belirlenmesi ve tartışılması Ders materyallerinin hazırlanması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Eskiz çizimi Ders materyallerinin hazırlanması. Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
6 Eskiz çalışmaları Ders materyallerinin hazırlanması. Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
7 Eskiz çalışmaları Ders materyallerinin hazırlanması. Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Maket yapım teknikleri Ders materyallerinin hazırlanması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
10 Maket yapım teknikleri Ders materyallerinin hazırlanması. Anlatım
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
11 Maket yapımı Ders materyallerinin hazırlanması. Anlatım
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
12 Maket yapımı Ders materyallerinin hazırlanması. Anlatım
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
13 Dönem sonu proje değerlendirmeleri Ders materyallerinin hazırlanması. Anlatım
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
14 Dönem sonu proje değerlendirmeleri Ders materyallerinin hazırlanması. Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
Jüri Değerlendirmesi
15 Sergi Ders materyallerinin hazırlanması. Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
Jüri Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Ödev
Performans Değerlendirmesi
Jüri Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar