DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel Sanat Eğitimi IMT   134 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Erdoğan GÜRDAL
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AŞKIN ŞEN GÖK1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.AŞKIN ŞEN GÖK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrenciye; yaratıcı güçlerini geliştirme ve temel çizim ve tasarım yapma yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Nokta Çizgi Açık-koyu, Işık-gölge, tasarı İlkeleri (Form ve Kompozisyon), Renk Renklendirme, Doku Strüktür çalışmaları yapmak

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1- Nokta-çizgi modülü ile yüzey düzenler.
2) 2- Açık-koyu modülü ile obje çalışır.
3) 3- Tasarı ilkeleri modülü ile ıkı ve üç boyutlu komposizyoın oluşturur.
4) 4- Renk modülü ile renk uygulamalrı yapar.
5) 5- Doku modülü ile doku yüzeyleri oluşturur.
6) 6- Strüktür modülü ile özgün strüktür yorumları oluşturur.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanabilir.
X
2
İç mekan tasarımı ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklayabilir.
X
3
İç mekan verilerini yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olabilir.
X
4
İç mekan tasarımının günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklayabilir.
X
5
Mekanda karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunabilir.
X
6
Tasarım sistemleri alanı ile ilgili tasarımlar ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilir.
X
7
Belirlenen ürüne göre uygun tasarımı yapabilir ve teknik olarak çizebilir.
X
8
Alanı ile ilgili maket, proje,ürün tasarımı gibi uygulamaları yapabilir.
X
9
İç mekan tasarımı alanında planlama , yönetim ve üretim süreçlerini takip edebilir.
X
10
Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirilebilir ve denetlenebilir.
X
11
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
X
12
Tasarım ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını gösterebilir.
X
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olabilir.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşabilir.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilir.
X
16
İngilizceyi iç mekan tasarımı alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanabilir.
X
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlık gösterebilir.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirebilir.
X
19
İç Mimarlar Odası yasa ve yönetmeliklerinde ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olabilir.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranabilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Nokta çizgi uygulamarıyla düzenlemeler ve uygulamalar Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Nokta çizgi uygulamarıyla düzenlemeler ve uygulamalar Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Gösterip Yaptırma
3 Objelerin açık-koyu, ışık-gölgelerini yapmak Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Gösteri
Gösterip Yaptırma
4 Objelerin açık-koyu, ışık-gölgelerini yapmak Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Gösteri
Gösterip Yaptırma
5 İki ve üç boyutlu form oluşturarak komposizyon kurmak Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Gösterip Yaptırma
6 İki ve üç boyutlu form oluşturarak komposizyon kurmak Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
7 Renk kontraslarını çalışmak Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
8 Ara Sınav Ders notlarının gözden geçirilmesi Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
9 Ara Sınav Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
10 Renk kontraslarını çalışmak Ders notlarının gözden geçirilmesi Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
11 Renk kontraslarını çalışmak-kalite kontrast Ders notlarının gözden geçirilmesi Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
12 Doku yorumlarıyla yüzey oluşturmak- Siyah/Beyaz Ders notlarının gözden geçirilmesi Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
13 Doku yorumlarıyla yüzey oluşturmak-Renkli Ders notlarının gözden geçirilmesi Tartışma
Gösteri
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
14 Doku yorumlarıyla yüzey oluşturmak-Çizgisel Ders notlarının gözden geçirilmesi Grup Çalışması
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
15 Doku yorumlarıyla yüzey oluşturmak-Soyut Ders notlarının gözden geçirilmesi Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının gözden geçirilmesi Yazılı Sınav
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar