DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Aydınlatma Teknikleri IMT   136 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Faruk BATAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.FARUK BATAN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.FARUK BATAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İç mekan tasarımında aydınlatma tekniklerinin kavranması
Dersin İçeriği
Aydınlatma ile ilgili teknik tanımlar, kullanım yerlerine göre aydınlatma çeşitleri, Aydınlatmanın faydaları, Aydınlatma yapılmadan önce bilinmesi gerekenler, Aydınlatma ile ilgili genel kurallar, Işık kaynağına göre aydınlatma, Doğal aydınlatma, Yapay aydınlatma, Aydınlatmada kullanılan lamba çeşitleri, Aydınlatma düzeyleri, İç mekan aydınlatmaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Aydınlatma ile ilgili teknik büyüklükleri açıklar.
2) Aydınlatmanın önemini açıklar.
3) Aydınlatma tekniği ile ilgili temel kuralları açıklar.
4) Kullanım yerlerine göre aydınlatma çeşitlerini açıklar.
5) Aydınlatmada kullanılan ışık kaynaklarının ve aydınlatma türlerini açıklar.
6) Yapay aydınlatma ve doğal aydınlatmayı uygun şekilde kullanır.
7) İç mekan aydınlatma tasarımı yapar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanabilir.
X
2
İç mekan tasarımı ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklayabilir.
X
3
İç mekan verilerini yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olabilir.
X
4
İç mekan tasarımının günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklayabilir.
X
5
Mekanda karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunabilir.
X
6
Tasarım sistemleri alanı ile ilgili tasarımlar ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilir.
X
7
Belirlenen ürüne göre uygun tasarımı yapabilir ve teknik olarak çizebilir.
X
8
Alanı ile ilgili maket, proje,ürün tasarımı gibi uygulamaları yapabilir.
X
9
İç mekan tasarımı alanında planlama , yönetim ve üretim süreçlerini takip edebilir.
X
10
Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirilebilir ve denetlenebilir.
X
11
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
X
12
Tasarım ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını gösterebilir.
X
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olabilir.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşabilir.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilir.
X
16
İngilizceyi iç mekan tasarımı alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanabilir.
X
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlık gösterebilir.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirebilir.
X
19
İç Mimarlar Odası yasa ve yönetmeliklerinde ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olabilir.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranabilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Aydınlatma ile ilgili teknik tanımlar İlgili Ders Kitapları ve Ders Notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Kullanım yerlerine göre aydınlatma çeşitleri Aydınlatmanın faydaları İlgili Ders Kitapları ve Ders Notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Aydınlatmanın faydaları İlgili Ders Kitapları ve Ders Notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Aydınlatma yapılmadan önce bilinmesi gerekenler İlgili Ders Kitapları ve Ders Notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Aydınlatma ile ilgili genel kurallar İlgili Ders Kitapları ve Ders Notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Işık kaynağına göre aydınlatma İlgili Ders Kitapları ve Ders Notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Işık kaynağına göre aydınlatma İlgili Ders Kitapları ve Ders Notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık çalışmaları yapma Yazılı Sınav
9 Doğal aydınlatma İlgili Ders Kitapları ve Ders Notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Yapay aydınlatma İlgili Ders Kitapları ve Ders Notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Aydınlatmada kullanılan lamba çeşitleri İlgili Ders Kitapları ve Ders Notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Aydınlatma düzeyleri İlgili Ders Kitapları ve Ders Notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 İç mekan aydınlatma çeşitleri İlgili Ders Kitapları ve Ders Notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 İç mekan aydınlatmaları İlgili Ders Kitapları ve Ders Notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 İç mekan aydınlatmaları İlgili Ders Kitapları ve Ders Notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık çalışmaları yapma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar