DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mimarlık ve Sanat Tarihi IMT   238 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Sait DİNÇ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFATMA ŞAHİN1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiFATMA ŞAHİN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mimarlık ve Sanat Tarihinin gelişimini tarihsel süreç içinde incelenmesi ve öğrenciler tarafından kavranılması ve öğrencilere bu şeklide davranış değişikliği meydana getirilmesi..
Dersin İçeriği
Mimarlık ve Sanat Tarihinin gelişimini tarihsel süreç içinde incelenmesi ve öğrenciler tarafından kavranılması için Antik çağdan günümüze tarihsel bilgilerin aktarılması .

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanma yeteneği kazanır..
2) Mimarlık ve Sanat tarihi alanında ön bilgi ve betimleme sahibi olur.
3) İnsanlığın ve uygarlığımızın ortak değerlerine karşı saygılı olmayı ve insan emeğinin önemini kavrar..
4) İnsanlığın ve uygarlığımızın ortak değerlerine karşı saygılı olmayı ve insan emeğinin önemini kavrar..
5) İnsanlığın ve uygarlığımızın ortak değerlerine karşı saygılı olmayı ve insan emeğinin önemini kavrar..
6) İnsanlığın ve uygarlığımızın ortak değerlerine karşı saygılı olmayı ve insan emeğinin önemini kavrar..
7) İnsanlığın ve uygarlığımızın ortak değerlerine karşı saygılı olmayı ve insan emeğinin önemini kavrar..
8) İnsanlığın ve uygarlığımızın ortak değerlerine karşı saygılı olmayı ve insan emeğinin önemini kavrar..
9) İnsanlığın ve uygarlığımızın ortak değerlerine karşı saygılı olmayı ve insan emeğinin önemini kavrar..
10) İnsanlığın ve uygarlığımızın ortak değerlerine karşı saygılı olmayı ve insan emeğinin önemini kavrar..
11) İnsanlığın ve uygarlığımızın ortak değerlerine karşı saygılı olmayı ve insan emeğinin önemini kavrar..
12) İnsanlığın ve uygarlığımızın ortak değerlerine karşı saygılı olmayı ve insan emeğinin önemini kavrar..
13) İnsanlığın ve uygarlığımızın ortak değerlerine karşı saygılı olmayı ve insan emeğinin önemini kavrar..
14) İnsanlığın ve uygarlığımızın ortak değerlerine karşı saygılı olmayı ve insan emeğinin önemini kavrar..
15) İnsanlığın ve uygarlığımızın ortak değerlerine karşı saygılı olmayı ve insan emeğinin önemini kavrar..


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanabilir.
2
İç mekan tasarımı ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklayabilir.
3
İç mekan verilerini yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olabilir.
4
İç mekan tasarımının günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklayabilir.
5
Mekanda karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunabilir.
6
Tasarım sistemleri alanı ile ilgili tasarımlar ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilir.
7
Belirlenen ürüne göre uygun tasarımı yapabilir ve teknik olarak çizebilir.
8
Alanı ile ilgili maket, proje,ürün tasarımı gibi uygulamaları yapabilir.
9
İç mekan tasarımı alanında planlama , yönetim ve üretim süreçlerini takip edebilir.
10
Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirilebilir ve denetlenebilir.
11
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
12
Tasarım ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını gösterebilir.
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olabilir.
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşabilir.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilir.
16
İngilizceyi iç mekan tasarımı alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanabilir.
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlık gösterebilir.
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirebilir.
19
İç Mimarlar Odası yasa ve yönetmeliklerinde ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olabilir.
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranabilir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders kaynaklarının ve ders içeriğinin aktarılması Sanat ve Mimarlık tarihine giriş ve başlangıç. İlk çağ Mimarlığı ve Sanatı Kaynak Okuma ve Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
2 Antik Dönem Mezopotamya, Mısır, Yunan mimarisi ve sanatı ve Eserleri Kaynak Okuma ve Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Benzetim
Örnek Olay
3 Roma, Erken Hristiyan ve Bizans Dönemi mimarlığı ve sanatı ve Eserleri Kaynak Okuma ve Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
4 Orta Çağ başlangıcı(Erken) Roman ve Gotik mimarlığı ve sanatı ve Eserleri Kaynak Okuma ve Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
5 Rönesans Dönemi Mimarlık ve Sanatı ve Eserleri Kaynak Okuma ve Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
6 Barok ve Rokoko Sanatı ve Eserleri Kaynak Okuma ve Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
7 Aydınlanma Çağı (Neo Klasizim ve Romantizm) Mimarlığı ve Sanatı ve Eserleri Kaynak Okuma ve Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
8 Dersin Değerlendirmesi - Ara Sınav Kaynak Okuma ve Araştırma Yazılı Sınav
9 20. Yüzyıl Modern mimarisi ve Sanatı ve Eserleri Kaynak Okuma ve Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
10 Anadolu Selçuklu ve Anadolu Beylikleri Dönemi Türk Mimarlığı ve Sanatı ve Eserleri Kaynak Okuma ve Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
11 14. ve 16. Yüzyılları Osmanlı Mimarisi ve Sanatı ve Eserleri Kaynak Okuma ve Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
12 16. ve 19. Yüzyıllarında Osmanlı Mimarisi ve Sanatı ve Eserleri Kaynak Okuma ve Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
13 19. ve 20 Yüzyıl Osmanlı Geç Klasik / Batılılaşma Dönemi Mimarlık ve sanatı ve Eserleri Kaynak Okuma ve Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
14 20. Yüzyıl Batılılaşma Dönemi /Ulusal mimarlık dönemi ve eserleri Kaynak Okuma ve Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
15 Cumhuriyet dönemi; Modern Türk Mimarisi ve sanatı ve Eserleri Kaynak Okuma ve Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
16-17 Dersin değerlendirmesi - Final Sınavı / Bütünleme Sınavları Kaynak Okuma ve Araştırma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar