DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı IGS   113 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Faruk BATAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.FARUK BATAN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.ALİ CAN YILMAZ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
 Öğrencileri İş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı bilgilendirmek, ilk yardım ve güvenlik önlemlerinin alınmasını kavratmak.
Dersin İçeriği
İş Güvenliğinin Tarihçesi , İşçi Sağlığı, İş Güvenliğinin Temel İlkeleri, İş Güvenliğinde Başarı ,İş Güvenliğine Sistematik Yaklaşım, Kalite Standartları,İş Sağlığı Güvenliği Konusunda İşçilerin Görevleri, İş Kazaları, Riskler, Fiziksel Çevre Koşulları, Psikolojık Çevre Faktörleri ,Yönetim Sistemleri OHSAS 18001-18002- ISO 14000-14001, Standardizasyon Koşulları, Çevre Güvenliği- Etkileyen Faktörler,Ergonomi, İş Yeri Güvenliği, Koruyucu Önlemler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İş güvenliğinin tanımı ve tarihçesini öğrenir.
2) Kaza oluşumu ve çeşitlerini kavrar.
3) Meslek hastalıkları ve korunma yollarını kavrar.
4) Ergonominin (İşçi ve işyeri yeri koşullarının işçi sağlığına etkisi) kavrar.
5) İş güvenliğinde Koruyucuların (Makine ve Kişisel Koruyucular) tanıtılması ve kullanılmasının gereğini kavrar.
6) Yangın ve patlamalarda güvenlik önlemlerinin amacını anlar.
7) İş hukuku ve yönetmeliklerini anlar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanabilir.
2
İç mekan tasarımı ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklayabilir.
3
İç mekan verilerini yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olabilir.
4
İç mekan tasarımının günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklayabilir.
5
Mekanda karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunabilir.
6
Tasarım sistemleri alanı ile ilgili tasarımlar ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilir.
7
Belirlenen ürüne göre uygun tasarımı yapabilir ve teknik olarak çizebilir.
8
Alanı ile ilgili maket, proje,ürün tasarımı gibi uygulamaları yapabilir.
9
İç mekan tasarımı alanında planlama , yönetim ve üretim süreçlerini takip edebilir.
10
Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirilebilir ve denetlenebilir.
11
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
12
Tasarım ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını gösterebilir.
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olabilir.
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşabilir.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilir.
16
İngilizceyi iç mekan tasarımı alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanabilir.
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlık gösterebilir.
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirebilir.
19
İç Mimarlar Odası yasa ve yönetmeliklerinde ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olabilir.
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranabilir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İş sağlığı ve güvenliği kavramlar, kurallar ve tarihçe Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 İş hukuku, Kanunlarda iş sağlığı ve güvenliği, ilgili kuruluşlar Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 İş kazaları, kaza soruşturması, iş sağlığı ve güvenliği kurulları Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Sağlık gözetimi ve meslek hastalıkları Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Fiziksel risk etmenleri Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Kimyasal, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Ergonomi Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınav için çalışmalar yapar. Yazılı Sınav
9 İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat Ve Kullanımında İş Sağlığı Ve Güvenliği Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı ve güvenliği, Bakım - Onarım İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 El Aletlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği, Kişisel Koruyucu Donanımla Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Yüksekte yapılan çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği, İnşaat İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
13 Yangın ve patlamalarda iş güvenliği Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 İlkyardım Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 İlkyardım Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav için çalışmalar yapar. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar