DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Grafik Tasarım IMT   212 4 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Yaşar TÜFEKLİ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.YAŞAR TÜFEKLİ1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.YAŞAR TÜFEKLİ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
3D Studio Max yazılımının ileri seviyede öğretilmesi, Programla animasyon hazırlanmasının ögretilmesi
Dersin İçeriği
3D Studio Max yazılımının ileri seviyede öğretilmesi, Programla animasyon hazırlanması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 3D studyo Max yazılımının komutlarının ne işe yaradığını açıklar
2) Animasyon programlarının işleyişini bilir
3) 3D Studio Max yazılımını ileri seviyede kullanır
4) Programla animasyon hazırlayabilir
5) 3D Studio Max yazılımının ileri seviyede animasyon yapar
6) Animasyon tekniklerini bilir ve uygular,
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanabilir.
2
İç mekan tasarımı ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklayabilir.
3
İç mekan verilerini yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olabilir.
4
İç mekan tasarımının günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklayabilir.
5
Mekanda karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunabilir.
6
Tasarım sistemleri alanı ile ilgili tasarımlar ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilir.
7
Belirlenen ürüne göre uygun tasarımı yapabilir ve teknik olarak çizebilir.
8
Alanı ile ilgili maket, proje,ürün tasarımı gibi uygulamaları yapabilir.
9
İç mekan tasarımı alanında planlama , yönetim ve üretim süreçlerini takip edebilir.
10
Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirilebilir ve denetlenebilir.
11
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
12
Tasarım ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını gösterebilir.
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olabilir.
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşabilir.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilir.
16
İngilizceyi iç mekan tasarımı alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanabilir.
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlık gösterebilir.
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirebilir.
19
İç Mimarlar Odası yasa ve yönetmeliklerinde ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olabilir.
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranabilir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş sunu hazırlama Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
2 Modelleme konusunda genel tekrar ve uygulamalar sunu hazırlama Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
3 Render, Render Menüleri , Light Tracer sunu hazırlama Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
4 Render, Radiosity, Mental Ray, Mental Ray Caustics sunu hazırlama Proje Temelli Öğrenme
5 Render, Volumetrik Efektler, Render Efektleri, Video Post, Camera Match sunu hazırlama Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
6 Animasyon, Key nedir, Track View sunu hazırlama Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
7 Animasyon, Renk Animasyonu, Bezier Curve, Wire Parameters sunu hazırlama Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
8 Ara Sınav Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
9 Simülasyon, Reactor 1, Reactor 2 sunu hazırlama Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
10 Simülasyon, Reactor 3, Reactor 4 sunu hazırlama Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
11 Tanecik sistemleri, Tanecik, Pflow Sistemleri ve uygulamalrı sunu hazırlama Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
12 Kemik sistemleri, Skin ve Bone sunu hazırlama Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
13 Kemik sistemleri, Skin Morph sunu hazırlama Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
14 Örnek Uygulamalar sunu hazırlama Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
15 Genel Konu tekrarı sunu hazırlama Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar