DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Röleve IMT   214 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Hasan Ayhan RADAVUŞ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.HASAN AYHAN RADAVUŞ1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.HASAN AYHAN RADAVUŞ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders öğrenciye tarihi eser niteliğindeki bir yapının korunmasında rölövenin önemini, nasıl yapıldığını, kullanılan basit aletleri tanıtmakta, tarihi bir yapının ölçülerek teknik resim kurallarına göre çizilip ölçülendirilmesini anlatmaktadır.
Dersin İçeriği
Rölöve için gerekli çizim aletleri, izdüşüm metotları, rölöve çizimleri, parçadan kesit çıkarma vb. Belgeleme sistemleri Ölçme,kaydetme,değerlendirme çizimde ölçek.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Rölövenin ne olduğunu ve nasıl yapıldığını bilir.
2) Rölöve ölçüm tekniklerini bilir ve uygular
3) Ölçülecek bir yapının tarihi araştırmasını yapar
4) Ölçülecek bir yapının teknik olarak fotoğrafını çeker.
5) Çizim eğitimi sonrası öğrenci, çizim çalışma sisteminin temel bölümlerini öğrenir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanabilir.
X
2
İç mekan tasarımı ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklayabilir.
X
3
İç mekan verilerini yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olabilir.
X
4
İç mekan tasarımının günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklayabilir.
X
5
Mekanda karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunabilir.
X
6
Tasarım sistemleri alanı ile ilgili tasarımlar ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilir.
X
7
Belirlenen ürüne göre uygun tasarımı yapabilir ve teknik olarak çizebilir.
X
8
Alanı ile ilgili maket, proje,ürün tasarımı gibi uygulamaları yapabilir.
X
9
İç mekan tasarımı alanında planlama , yönetim ve üretim süreçlerini takip edebilir.
X
10
Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirilebilir ve denetlenebilir.
X
11
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
X
12
Tasarım ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını gösterebilir.
X
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olabilir.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşabilir.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilir.
16
İngilizceyi iç mekan tasarımı alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanabilir.
X
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlık gösterebilir.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirebilir.
X
19
İç Mimarlar Odası yasa ve yönetmeliklerinde ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olabilir.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranabilir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Rölöve dersi genel tanıtım, bilgilendirme. İlgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
2 Rölöve tanımı, rölöve ölçümü için gerekli alet, cihaz ve tekniklerin tanıtımı. İlgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
3 Çizgiler, anlamları, plan şeması oluşturma- taslak çıkarma, örtü ve geçişlerin planda ifadesi İlgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
4 Plan rölövesi çıkarma, kesit, cephe alıştırmaları, detay çizimlerinde esaslar. İlgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
5 Rölöve ölçüm teknikleri, rölövede kullanılan aletler, rölöve projeleri kontrolü, örnek rölöveler, bir ev krokisinin rölöve çizimi. İlgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
6 Rölöve ön araştırma teknikleri, rölöve projeleri kontrolü, alınan krokilerin çizimi. Rölövede plan krokisi, projelerin kontrol edilmesi, plan krokisi çizimi. İlgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
7 Rölövede fotograf kullanımı, projelerin kontrol edilmesi, fotograftan yararlanılarak alınan ölçüler ile çizim yapılması. İlgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Konuların tekrarlanması Yazılı Sınav
9 Rölövede merdiven ölçü alma teknikleri, projelerin kontrol edilmesi, merdiven çizimi yapılması. İlgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
10 Rölövede kesit ve görünüş çizim teknikleri, projelerin kontrol edilmesi, kesit çizimi yapılması. İlgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
11 Restitüsyon ve restorasyon tanımı, projelerin kontrol edilmesi, çizim yapılması sistem detayı çizimi yapılması. İlgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
12 Restorasyon prensipleri, projelerin kontrol edilmesi, görünüş çizimi yapılması. İlgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
13 Restorasyonda malzeme kullanımı, projelerin kontrol edilmesi, örnek restorasyon çizimi. İlgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
14 Projelerin kontrol edilmesi örnek çalışma. İlgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
15 Final sınavına hazırlık Konuların tekrarlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konuların tekrarlanması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar