DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kalite Kontrol ve Mobilya Test Teknikleri IMT   218 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Hasan Ayhan RADAVUŞ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.HASAN AYHAN RADAVUŞ1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.HASAN AYHAN RADAVUŞ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hammadde, yarımamül ve mamül bazında bireysel kalite kontrolün yapılarak hata olasılığını en aza indirmeyi amaçlayan toplam kalite yönetimi felsefesini benimsemek.Kalite kontrol teknikleri ve uygulamalarını kavramak.
Dersin İçeriği
Kalite Kavramı , Standart ve Standardizasyon, Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi , Yönetim kalitesi ve standartları , Çevre standartları ve Kalite yönetim sistemi modellerini öğrenmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel kalite kavramlarını, kalitenin gelişimi, boyutlarını ve unsurlarını bilmek
2) Kalite gurularını ve kaliteye katkılarını bilmek
3) Toplam Kalite Yönetimi, ilkelerini bilmek
4) Organizasyondaki departmanların ve çeşitli kademede yer alanların kalite sorumluluklarının farkında olmak
5) Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Adımlarını Bilmek
6) Standart tanımı, çeşitleri ve standartlaşma kavramlarını ayırt edebilmek
7) Ağaç işleri mobilya sektöründe kalite kontrol ve test teknikleri hakkında bilgi sahibi olma.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanabilir.
X
2
İç mekan tasarımı ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklayabilir.
X
3
İç mekan verilerini yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olabilir.
X
4
İç mekan tasarımının günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklayabilir.
X
5
Mekanda karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunabilir.
X
6
Tasarım sistemleri alanı ile ilgili tasarımlar ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilir.
X
7
Belirlenen ürüne göre uygun tasarımı yapabilir ve teknik olarak çizebilir.
X
8
Alanı ile ilgili maket, proje,ürün tasarımı gibi uygulamaları yapabilir.
X
9
İç mekan tasarımı alanında planlama , yönetim ve üretim süreçlerini takip edebilir.
X
10
Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirilebilir ve denetlenebilir.
X
11
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
X
12
Tasarım ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını gösterebilir.
X
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olabilir.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşabilir.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilir.
16
İngilizceyi iç mekan tasarımı alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanabilir.
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlık gösterebilir.
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirebilir.
X
19
İç Mimarlar Odası yasa ve yönetmeliklerinde ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olabilir.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranabilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mobilya Endüstrisi Gelişim Süreci İlgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
2 Kalite ve Kalite Kontrol İlgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
3 Mobilyada Kalite Kontrol İlgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
4 İmalat Toleransların Kontrolü İlgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
5 Ölçme-Kontrol Alet ve Aparatları İlgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
6 Mobilya Fabrikasında Kalite Kontrol İlgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
7 Malzemelerin Kalite Kontrolü İlgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Konuların tekrarlanması Yazılı Sınav
9 Kalite Kontrol Süreci İlgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
10 Çekmeceli veKapaklı Mobilya Gruplarına Uygulanan Test Örnekleri İlgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
11 Oturma Mobilya Gruplarına Uygulanan Test Örnekleri İlgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
12 Yatak Odası Mobilya Gruplarına Uygulanan Test Örnekleri İlgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
13 Çocuk Odası Mobilya Gruplarına Uygulanan Test Örnekleri İlgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
14 Değişik Mobilya Gruplarına Uygulanan Test Örnekleri İlgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
15 Final Sınavına hazırlık İlgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konuların tekrarlanması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar