DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Modüler Sistemler IMT   120 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Hasan Ayhan RADAVUŞ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.HASAN AYHAN RADAVUŞ1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.HASAN AYHAN RADAVUŞ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Modüler mobilya sistemlerini tanıma ve üretimlerinde kullanılan bağlantı elemanlarını tanımak.
Dersin İçeriği
Modüler sistem mobilyalarında kullanılan tasarım gereçlerini ve aksesuarlarını tanımak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Modüler sistem mobilyalarını inceleyebilmek.
2) Modüler sistem mobilyalarda kullanılan tasarım gereçlerini tanımak.
3) Modüler sistem mobilyaların çalışma sistemlerini kavrayabilmek.
4) Kriterlere uygun modüler sistem mobilyaları tasarlayabilmek.
5) Modüler sistem mobilyalarda kullanılan aksesuarları ve bağlantı gereçlerini tanımak.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanabilir.
X
2
İç mekan tasarımı ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklayabilir.
3
İç mekan verilerini yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olabilir.
X
4
İç mekan tasarımının günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklayabilir.
X
5
Mekanda karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunabilir.
X
6
Tasarım sistemleri alanı ile ilgili tasarımlar ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilir.
X
7
Belirlenen ürüne göre uygun tasarımı yapabilir ve teknik olarak çizebilir.
X
8
Alanı ile ilgili maket, proje,ürün tasarımı gibi uygulamaları yapabilir.
X
9
İç mekan tasarımı alanında planlama , yönetim ve üretim süreçlerini takip edebilir.
X
10
Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirilebilir ve denetlenebilir.
11
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
12
Tasarım ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını gösterebilir.
X
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olabilir.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşabilir.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilir.
X
16
İngilizceyi iç mekan tasarımı alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanabilir.
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlık gösterebilir.
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirebilir.
X
19
İç Mimarlar Odası yasa ve yönetmeliklerinde ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olabilir.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranabilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Modüler koordinasyon sistemleri ögeleri İlgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
2 Modüler koordinasyon Sistemleri Kullanım alanları İlgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
3 Modüler koordinasyon Sistemleri Faydaları İlgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
4 Modüler Sistemlerde Konsept ve Tasarım Dili İlgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
5 Modüler İç mekan Tasarım Örnekleri İlgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
6 Modüler Mutfak Sistemleri İlgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
7 Modüler Mutfak Sistemlerinde kullanılan bağlantı gereçleri. İlgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Konuların tekrarlanması Yazılı Sınav
9 Öğrenci sunumları İlgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Modüler ofis sistemleri İlgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
11 Modüler ofis sistemlerinde kullanılan bağlantı gereçleri İlgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
12 Özel bağlantı gereçlerin tanıtılması İlgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
13 Sabit mobilyaların montajı İlgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
14 Sabit mobilyalarda kullanılan bağlantı elemanları İlgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
15 Final sınavına hazırlık Konuların tekrarlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konuların tekrarlanması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar