DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik-II MAT   104 2 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Zeynep ERÇEN
Dersi Verenler
Prof. Dr.Dr.LEVENT SANGÜNUzaktan Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciye ders kapsamındaki konuları verimli bir şekilde öğreterek gerekli ve yeterli matematik temelini oluşturmak. Meslek derslerindeki Matematik konularını daha iyi anlamasını ve öğrendiği matematik konularını mesleğinde kullanmasını sağlamak.
Dersin İçeriği
Önbilgiler, fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, türevin uygulamaları, belirsiz integral, integral alma metotları, belirli integralinin özellikleri, ilgili teoremler, integralin uygulamaları, kompleks sayilar, matrisler, analitik geometri ve trigonometri ile açı kavramları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Fonksiyon kavramını bilir, fonksiyon türlerini tanır ve uygulamalarını yapar
2) Kompleks sayilari tanir ve aritmetik işlemleri yapar
3) Trigonometri kavramını tanır ve koordinat düzleminde uygulamalarını yapar
4) Fonksiyonlarda limit süreklilik kavramlarını bilir ve türev alma kurallarını uygular
5) Türevin fiziksel ve geometrik anlamını karşılaştırır. Trigonometrik, üstel fonksiyonların türev alma işlemlerini yapar
6) İntegral alma metotlarını uygular
7) Matris kavramını, özel matrisleri, matris özelliklerini bilir ve matrislerle aritmetik işlemleri yapar
8) Determinant kavramını bilir ve denklem çözümlerinde uygular
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)