DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sistem Analizi ve Tasarımı I ELH   213 3 0 1 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ahmet KARAKUŞ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AHMET KARAKUŞUzaktan Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin, ön görülen projenin ön hazırlığını düzenleyebilme, uygulayabilme ve sunabilmektir.
Dersin İçeriği
Bu dersin işlenmesinde öğrencilerin ilgi alanı ve yeteneği göz önüne alınarak öğrenciyi araştırmaya sevk edecek ve bulgularını proje şekline dönüştürerek uygulayıp sunabilmesinin sağlanmasıdır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Projeyi bir fizibilite safhasına getirebilmek için gereksinimleri kavrayabilme
2) Bir projeyi uygulayabilme
3) Yazılı grafiksel görsel ve sözel becerileri uygulayabilme
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Matematik, fen bilimleri ve bu alanların elektronik haberleşme konularına uygulanması kapsamında yeterli bilgi birikimine sahib olunur.
2
2. Elektronik haberleşme sektöründe mevcut malzeme bilgisi ve seçimine ilişkin bilgilere sahib olunur.
3
3. Elektronik haberleşme Sektöründe atelya planlaması ve organizasyonu ile tesislerin işletim bilgisine sahib olunur.
4
4. Gelişen teknolojileri sahip olduğu bilgi birikimi ile takip edebilme becerisine sahib olunur.
5
5. Bilgisayar destekli çizim ve alanı ile ilgili simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanılır.
6
6. Elektronik haberleşme teknolojisine yönelik her türlü problemin incelenmesi için temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir, veri elde edebilir, verilerin analizi ve temel yorumlarını yapar, raporlar ve sunar.
7
7. Elektronik haberleşme alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır; yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olarak, bilgiye erişmek için kendini sürekli yeniler.
8
8. En az bir programlama dilini ve bir yabancı dili mesleğinin gerektirdiği ölçüde kullanabilme becerisi sağlar.
9
9. Alanının gerektirdiği en az bir bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini temel düzeyde kullanır.
10
10. Sabırlı, sorumluluk bilincine ve mesleğinin gerektirdiği ahlaki değerlere sahip bir birey olmayı telkin eder.
11
12. Alanında iş sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanmasında meslek etiğini gözetir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtımı faaliyet ve işleyişinin açıklanması. Elektronik temel bilgiye sahip olma. Anlatım
Gösterip Yaptırma
Benzetim
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
2 Ön görülen projenin tanımlarını ve varsayımlarını açıklama Elektronik temel bilgiye sahip olma. Anlatım
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
3 Öngörülen proje ile ilgili yeterli uygun bilgilerin yerleştirilmesi Elektronik temel bilgiye sahip olma. Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
4 Öngörülen proje ile ilgili uygun malzeme için gerekli bilgilerin açıklanması Elektronik temel bilgiye sahip olma. Anlatım
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
5 Öngörülen projeye güncel teknikler kullanarak çözüm bulma ve emniyet tedbirleri. Elektronik temel bilgiye sahip olma. Anlatım
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
6 Öngörülen projeyi desteklemek için sebep gösterme ve bilgi açıklığı Elektronik temel bilgiye sahip olma. Anlatım
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
7 Öngörülen proje için gerekli yerlere ilave etmek için çalışma dosyası hazırlama. Elektronik temel bilgiye sahip olma. Anlatım
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Elektronik temel bilgiye sahip olma. Gösterip Yaptırma
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Proje / Tasarım
9 Proje çalışmasının organizasyonunu tanımlama Elektronik temel bilgiye sahip olma. Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
10 Uygun malzeme ve unsurları seçme öngörülen projeyi düzenleme Elektronik temel bilgiye sahip olma. Anlatım
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
11 Projenin maliyet analizini yapma kesin proje dosyası hazırlama ve proje onayı Elektronik temel bilgiye sahip olma.
12 Projenin yapım Aşaması 1 Elektronik temel bilgiye sahip olma. Anlatım
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
13 Projenin yapım Aşaması 2 Elektronik temel bilgiye sahip olma. Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
14 Projenin yapım Aşaması 3 Elektronik temel bilgiye sahip olma. Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
Jüri Değerlendirmesi
15 Yazılı grafiksel görsel ve sözel sunum yapma Elektronik temel bilgiye sahip olma. Anlatım
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Elektronik temel bilgiye sahip olma.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar