DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtımı faaliyet ve işleyişinin açıklanması. Elektronik temel bilgiye sahip olma. Anlatım
Gösterip Yaptırma
Benzetim
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
2 Ön görülen projenin tanımlarını ve varsayımlarını açıklama Elektronik temel bilgiye sahip olma. Anlatım
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
3 Öngörülen proje ile ilgili yeterli uygun bilgilerin yerleştirilmesi Elektronik temel bilgiye sahip olma. Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
4 Öngörülen proje ile ilgili uygun malzeme için gerekli bilgilerin açıklanması Elektronik temel bilgiye sahip olma. Anlatım
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
5 Öngörülen projeye güncel teknikler kullanarak çözüm bulma ve emniyet tedbirleri. Elektronik temel bilgiye sahip olma. Anlatım
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
6 Öngörülen projeyi desteklemek için sebep gösterme ve bilgi açıklığı Elektronik temel bilgiye sahip olma. Anlatım
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
7 Öngörülen proje için gerekli yerlere ilave etmek için çalışma dosyası hazırlama. Elektronik temel bilgiye sahip olma. Anlatım
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Elektronik temel bilgiye sahip olma. Gösterip Yaptırma
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Proje / Tasarım
9 Proje çalışmasının organizasyonunu tanımlama Elektronik temel bilgiye sahip olma. Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
10 Uygun malzeme ve unsurları seçme öngörülen projeyi düzenleme Elektronik temel bilgiye sahip olma. Anlatım
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
11 Projenin maliyet analizini yapma kesin proje dosyası hazırlama ve proje onayı Elektronik temel bilgiye sahip olma.
12 Projenin yapım Aşaması 1 Elektronik temel bilgiye sahip olma. Anlatım
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
13 Projenin yapım Aşaması 2 Elektronik temel bilgiye sahip olma. Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
14 Projenin yapım Aşaması 3 Elektronik temel bilgiye sahip olma. Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
Jüri Değerlendirmesi
15 Yazılı grafiksel görsel ve sözel sunum yapma Elektronik temel bilgiye sahip olma. Anlatım
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Elektronik temel bilgiye sahip olma.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar