DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı IGS   102 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Gülcan TÜRKOĞLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.YILMAZ KOÇAKUzaktan Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
İş güvenliği tanımı, meslek hastalıkları, koruyucu ve önleyici tedbirler, iş güvenliği ve donanımları, iç ortam hava kalitesi, ilk yardım, ilk yardım malzemeleri, atıklar ve atıkları sınıflandırma, geri dönüşüm ve geri dönüşüm sistemleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri alır.
2) İlk yardım yapar.
3) Toz talaş ve zararlı gazlara karşı koruyucu tedbirler alır.
4) Geri dönüşümlü atıkları uygun şekilde depolar.
5) iş güvenliği ve iş güvenliği ekipmanlarını tanımlar.
6) Atıklar ve atıkları sınıflandırmayı tanımlar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Matematik, fen bilimleri ve bu alanların elektronik haberleşme konularına uygulanması kapsamında yeterli bilgi birikimine sahib olunur.
2
2. Elektronik haberleşme sektöründe mevcut malzeme bilgisi ve seçimine ilişkin bilgilere sahib olunur.
3
3. Elektronik haberleşme Sektöründe atelya planlaması ve organizasyonu ile tesislerin işletim bilgisine sahib olunur.
4
4. Gelişen teknolojileri sahip olduğu bilgi birikimi ile takip edebilme becerisine sahib olunur.
5
5. Bilgisayar destekli çizim ve alanı ile ilgili simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanılır.
6
6. Elektronik haberleşme teknolojisine yönelik her türlü problemin incelenmesi için temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir, veri elde edebilir, verilerin analizi ve temel yorumlarını yapar, raporlar ve sunar.
7
7. Elektronik haberleşme alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır; yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olarak, bilgiye erişmek için kendini sürekli yeniler.
8
8. En az bir programlama dilini ve bir yabancı dili mesleğinin gerektirdiği ölçüde kullanabilme becerisi sağlar.
9
9. Alanının gerektirdiği en az bir bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini temel düzeyde kullanır.
10
10. Sabırlı, sorumluluk bilincine ve mesleğinin gerektirdiği ahlaki değerlere sahip bir birey olmayı telkin eder.
11
12. Alanında iş sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanmasında meslek etiğini gözetir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İş Güvenliği Tanımı ve Mevzuatı Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Meslek Hastalıkları Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Koruyucu ve Önleyici Tedbirler Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Emisyonlar, Çevre Kirliliği ve Zararlı Gazlarla İlgili Mevzuat Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 İş Güvenliği ve İş Güvenliği Ekipmanları Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Koruyucu ve Önleyici Tedbirler Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 İç Ortam Hava Kalitesi Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
9 İlk Yardım Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
10 İlk Yardım Malzemeleri Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
11 Koruyucu İlk Yardım ve Acil Arama Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
12 Atıklar ve Atıkları Sınıflandırma Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
13 Atıkları Depolama Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
14 Geri Dönüşüm ve Geri Dönüşüm Sistemleri Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
15 Tehlikeli Atık Yönetmelikleri Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dersle ilgili kaynakların okunması Soru-Cevap
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar