DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sayısal Elektronik ELT   103 1 4 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ali Kemal UĞUR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ALİ KEMAL UĞURUzaktan Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste; temel mantık devrelerini, bileşik mantık devrelerini ve aritmetik mantık devrelerini kurabilme bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Sayı Sistemleri, Mantıksal Kapı Devreleri, Boolean matematiği, Karnough Haritası, Kodlayıcılar(Encoder), Kod Çözücüler(Decoder), Veri Seçiciler (Multiplexer), Veri dağıtıcılar(Demultiplexer), Toplayıcılar, Çıkarıcılar, Karşılaştırıcılar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sayısal sinyali ve matık düzeylerini bilir.Sayı sistemlerini tanır ve sayı sistemleri arasında dönüşüm yapabilir.Sayı sistemleriyle oluşturulan Kod sistemlerini bilir ve ilgili alandaki uygulamasını yapabilir.
2) Lojik Kapıları tanır, Lojik kapıların elektriksel devre karşılıklarını oluşturup analizini yapabilir.Verilen bir mantıksal ifadeyi Lojik kapılarla gerçekleyebilir ve çizebilir.
3) Boolean matematiğinin kurallarıı bilir ve verilen herhangi bir mantıksal ifadenin boolean matematiği kuralları ile sadeleştirilmesini yapabilir.
4) Mantıksal ifadeleri doğruluk tablosuna aktarabilir,doğruluk tablosundaki değerlerin karnaugh haritalarından tüm devrenin çıkışlarını bulup çizebilir.
5) Verilen bir sistemin doğruluk tablosunu oluşturup, buradan karnaugh haritalarına geçiş yapabilir ve bu karnaugh haritalarıyla sistemin çıkışının en sade halini bulup çizebilir.
6) Kodlayıcı (Encoder) ve Kod çözücü (Decoder) devreleri bilir ve kurabilir: Veri seçici (Multiplexer) ve veri dağıtıcı (demultiplexer) devreleri bilir ve kurabilir.
7) Toplayıcı/Summing), çıkarıcı(Substractor), Çarpma(Multiply) devreleri ve Karşılaştırıcı(Comparator) devrelerini bilir ve kurabilir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Matematik, fen bilimleri ve bu alanların elektronik haberleşme konularına uygulanması kapsamında yeterli bilgi birikimine sahib olunur.
2
2. Elektronik haberleşme sektöründe mevcut malzeme bilgisi ve seçimine ilişkin bilgilere sahib olunur.
3
3. Elektronik haberleşme Sektöründe atelya planlaması ve organizasyonu ile tesislerin işletim bilgisine sahib olunur.
4
4. Gelişen teknolojileri sahip olduğu bilgi birikimi ile takip edebilme becerisine sahib olunur.
5
5. Bilgisayar destekli çizim ve alanı ile ilgili simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanılır.
6
6. Elektronik haberleşme teknolojisine yönelik her türlü problemin incelenmesi için temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir, veri elde edebilir, verilerin analizi ve temel yorumlarını yapar, raporlar ve sunar.
7
7. Elektronik haberleşme alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır; yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olarak, bilgiye erişmek için kendini sürekli yeniler.
8
8. En az bir programlama dilini ve bir yabancı dili mesleğinin gerektirdiği ölçüde kullanabilme becerisi sağlar.
9
9. Alanının gerektirdiği en az bir bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini temel düzeyde kullanır.
10
10. Sabırlı, sorumluluk bilincine ve mesleğinin gerektirdiği ahlaki değerlere sahip bir birey olmayı telkin eder.
11
12. Alanında iş sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanmasında meslek etiğini gözetir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sayı Sistemleri Kaynak kitapların incelenmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Mantıksal Kapı Devreleri Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Benzetim
Deney / Laboratuvar
3 Mantıksal Kapı Devreleri Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Benzetim
Deney / Laboratuvar
4 Boolean Matematiği Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Benzetim
Deney / Laboratuvar
5 Boolean matematiği Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Benzetim
Deney / Laboratuvar
6 Karnough Haritası Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Benzetim
Deney / Laboratuvar
7 Karnough Haritası Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Benzetim
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav
9 Kodlayıcılar(Encoder) Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Benzetim
Deney / Laboratuvar
10 Kod Çözücüler (Decoder) Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Benzetim
Deney / Laboratuvar
11 Veri Seçiciler (Multiplexer) Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Benzetim
Deney / Laboratuvar
12 Veri dağıtıcılar (Demultiplexer) Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Benzetim
Deney / Laboratuvar
13 Toplayıcılar Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Benzetim
Deney / Laboratuvar
14 Çıkarıcılar Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Benzetim
Deney / Laboratuvar
15 Karşılaştırıcılar Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Benzetim
Deney / Laboratuvar
16-17 Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar