DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayar Destekli Devre Tasarımı ELH   104 2 4 4 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Serdar KAŞIKCI
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MAHİR CAN KAÇARUzaktan Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Paket programlar kullanarak, elektronik devre şemalarının çizilmesi, baskı devrelerinin çıkarılması ve elektronik devrelerin simülasyonunun yapılmasına ilişkin bilgi ve becerilerini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Bilgisayar destekli elektronik devre tasarım yazılımları (Proteus, Orcad gibi) ile yeni dosya oluşturma, kaydetme, yazdırma, kesme, kopyalama, yapıştırma, devre çizimi, malzeme listesi çıkarma, eleman oluşturma, baskı devre programlarından nesne alma/aktarma, silme, seçme, pano, devre çalıştırma, simülasyon, etiket, değer ve model verme, kütüphane oluşturma, model oluşturma, yakınlaştırma/uzaklaştırma, döndürme, aynalama, hata raporu alma, alt devre oluşturma, renklendirme, iletken bağlantıları, test ve ölçüm cihazları. Devre tasarım yazılımları ile çeşitli uygulamalar geliştirme, test ve analizlerini yapma.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilgisayar uygulamaları için, meslek yazılımlarını inceler (sanal elektronik laboratuarlarını) ve farklarını açıklar.
2) Uygulama yazılımı için, menülerini ve özelliklerini kullanarak devre tasarımı yapmaya hazır hale gelir.
3) Devre tasarımı için analog / dijital test cihazlarını ve devre elemanlarını inceler ve kullanır.
4) Temel elektrik kanunlarının ispatı için, transistorlu ve opamplı devreleri tasarlar ve sonuçları yorumlar.
5) Bir devreye ait baskı devre çizmek için, tasarım aşamalarını kullanarak devreyi oluşturur ve baskı devreyi elde eder.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Matematik, fen bilimleri ve bu alanların elektronik haberleşme konularına uygulanması kapsamında yeterli bilgi birikimine sahib olunur.
2
2. Elektronik haberleşme sektöründe mevcut malzeme bilgisi ve seçimine ilişkin bilgilere sahib olunur.
3
3. Elektronik haberleşme Sektöründe atelya planlaması ve organizasyonu ile tesislerin işletim bilgisine sahib olunur.
4
4. Gelişen teknolojileri sahip olduğu bilgi birikimi ile takip edebilme becerisine sahib olunur.
5
5. Bilgisayar destekli çizim ve alanı ile ilgili simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanılır.
6
6. Elektronik haberleşme teknolojisine yönelik her türlü problemin incelenmesi için temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir, veri elde edebilir, verilerin analizi ve temel yorumlarını yapar, raporlar ve sunar.
7
7. Elektronik haberleşme alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır; yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olarak, bilgiye erişmek için kendini sürekli yeniler.
8
8. En az bir programlama dilini ve bir yabancı dili mesleğinin gerektirdiği ölçüde kullanabilme becerisi sağlar.
9
9. Alanının gerektirdiği en az bir bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini temel düzeyde kullanır.
10
10. Sabırlı, sorumluluk bilincine ve mesleğinin gerektirdiği ahlaki değerlere sahip bir birey olmayı telkin eder.
11
12. Alanında iş sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanmasında meslek etiğini gözetir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilgisayar destekli elektronik devre tasarımı temel kavramları: mesleki yazılımlar, türleri, kullanıldığı yerler. Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Benzetim
2 Bilgisayar destekli elektronik devre tasarımı yazılımlarının (Proteus, Orcad gibi) kurulumu, program ile birlikte kurulan dosyalar Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Benzetim
3 Mesleki yazılım programının grafiksel ara yüzünün (IDE) tanıtımı, araç çubukları, menüler ve işlevlerinin açıklanması Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Benzetim
4 Bilgisayar destekli elektronik devre tasarım yazılımları (Proteus, Orcad gibi) ile yeni dosya oluşturma, kaydetme, farklı formatlara dönüştürme, yazdırma, kesme, kopyalama, yapıştırma (Dosya ve düzen menüsü işlemleri) Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Benzetim
5 Analog ve dijital ölçü aletlerini kullanarak test ve ölçümler yapma Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Benzetim
6 Tasarım alanına eleman çağırma, temel elektrik-elektronik devrelerini tasarlayarak çalışmalarına ait sonuçları test etme, grafiksel analizlerin yapılması ve sonuçları değerlendirme Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Benzetim
7 Grafik tabanlı simulasyonlar. Sinyal kaynakları ve ayarları. Ölçme probları ve ayarları. Analog analiz. Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Benzetim
8 Vize Sınavı Dersle ilgili kaynakların okunması Yazılı Sınav
9 DC tarama ve transfer eğrisi nesnelerinin kullanımı ve ayarları. Frekans ve AC tarama egrisi nesnelerinin kullanımı ve ayarları. Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Benzetim
10 Temel mantık devreleri tasarımı ve analizinin yapılarak sonuçların test edip, değerlendirme Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Benzetim
11 Hata raporu alma, alt devre oluşturma, renklendirme, iletken bağlantıları oluşturma Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Benzetim
12 Mikrodenetleyici devrelerini tasarlama, program yükleyip, simülasyonlarını yapabilme Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Benzetim
13 Kütüphanede bulunmayan bir elemanın benzer bir eleman kullanarak üretilmesi, tamamen yeni bir eleman oluşturulması, yeni kütüphaneler oluşturulması işlemlerini yapma Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Benzetim
14 Tasarımı yapılan elektronik devrelerin otomatik baskı şemalarının çıkartılması, Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Benzetim
15 Baskı devre programlarından nesne alma/aktarma, silme, seçme, pano, elle çizim, otomatik yerleştirme ve çizim, kat adeti belirleme, renklendirme işlemlerini yapabilme. Netlist oluşturarak baskı şemaların çizilmesi Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Benzetim
16-17 Final SInavı Dersle ilgili kaynakların okunması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar