DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sayısal Haberleşme ELH   217 3 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mahir Can KAÇAR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MAHİR CAN KAÇARUzaktan Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sayısal bir haberleşme sistemini gereklilik ve performans yönünden analog iletişim sistemleri ile kıyaslayabilme. Sürekli işaretlerin, sayısal işarete çevrilmesinde kullanabilecek her yöntemde örnekleme işleminin gerekliliğini anlayabilme PAM, PWM, PPM, PCM ve Delta modülasyonları ve demodülasyon ilkelerini kavrayabilme. Sayısal haberleşmede zaman paylaşımlı, kod paylaşımlı, frekans paylaşımlı ve uzay paylaşımşı çoklama tekniğini kavrayabilme. ASK, FSK, PSK ve FSK tekniklerindeki ilkeleri anlayabilme Sayısal bir haberleşme sistemini uygulayabilme becerisini kazandırma.
Dersin İçeriği
Sayısal Haberleşmenin Tanımı, Temel Kavramlar ve Örnekleme Teoremi Darbe Genlik, Genişlik ve Pozisyon Modülasyon (PAM, PWM, PPM) ve Demodülasyon İlkeleri Zaman Paylaşımlı Çoklama (TDMA) Frekans Paylaşımlı Çoklama (FDMA) Kod Paylaşımlı Çoklama (CDMA) Uzay Paylaşımşı Çoklama (SDMA) PCM ve Delta Modülasyonu ve Demodülasyonu İlkeleri ASK, FSK,PSK ve çok seviyeli sayısal modülasyonlar Hata Kodları ve Sayısal Haberleşme Teknikleri ve Standartları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sayısal sinyallerin zaman, frekans ve fazör biçimlerini elde eder ve ilgili eksende gösterir.
2) Örnekleme teoremini matematiksel olarak analiz eder.
3) Pam, pwm ve ppm modülasyon yöntemlerini analiz eder. pcm ve dm modülasyon yöntemlerini tasarlar ve analiz eder.
4) tdm çoğullamalı sistemleri tasarlar ve analiz eder.
5) Hat kodlarının özelliklerini bilir. darbe şekillendirme gereklerini ve semboller arası girişim etkilerini bilir
6) Sayısal taşıyıcılı modülasyon sistemlerini analiz eder.
7) sayısal haberleşme sistemlerinde gürültü performansını analiz eder.
8) kodlama teorisinin genel prensiplerini bilir ve temel sayısal kodlar tasarlar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Matematik, fen bilimleri ve bu alanların elektronik haberleşme konularına uygulanması kapsamında yeterli bilgi birikimine sahib olunur.
2
2. Elektronik haberleşme sektöründe mevcut malzeme bilgisi ve seçimine ilişkin bilgilere sahib olunur.
3
3. Elektronik haberleşme Sektöründe atelya planlaması ve organizasyonu ile tesislerin işletim bilgisine sahib olunur.
4
4. Gelişen teknolojileri sahip olduğu bilgi birikimi ile takip edebilme becerisine sahib olunur.
5
5. Bilgisayar destekli çizim ve alanı ile ilgili simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanılır.
6
6. Elektronik haberleşme teknolojisine yönelik her türlü problemin incelenmesi için temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir, veri elde edebilir, verilerin analizi ve temel yorumlarını yapar, raporlar ve sunar.
7
7. Elektronik haberleşme alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır; yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olarak, bilgiye erişmek için kendini sürekli yeniler.
8
8. En az bir programlama dilini ve bir yabancı dili mesleğinin gerektirdiği ölçüde kullanabilme becerisi sağlar.
9
9. Alanının gerektirdiği en az bir bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini temel düzeyde kullanır.
10
10. Sabırlı, sorumluluk bilincine ve mesleğinin gerektirdiği ahlaki değerlere sahip bir birey olmayı telkin eder.
11
12. Alanında iş sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanmasında meslek etiğini gözetir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sayısal Analog sinyal kavramı önceki derslerin izlenmesi
2 Örnekleme Teoremi önceki derslerin izlenmesi
3 PAM modulasyonu önceki derslerin izlenmesi
4 PCM modulasyonu önceki derslerin izlenmesi
5 PWM PPM modulasyonu önceki derslerin izlenmesi
6 ASK modulasyonu önceki derslerin izlenmesi
7 FSK ve PSK modulasyonu önceki derslerin izlenmesi
8 Ara Sınav önceki derslerin izlenmesi
9 M-ary modulasyonlar önceki derslerin izlenmesi
10 Hata olasılığı ve hata oranı önceki derslerin izlenmesi
11 Yerleşim tabloları ve hata olasılığı ilişkisi önceki derslerin izlenmesi
12 Sayısal haberleşme devrelerinin tasarlanması önceki derslerin izlenmesi
13 Genel teorik tekrar önceki derslerin izlenmesi
14 Uygulama Hazırlığı önceki derslerin izlenmesi
15 Laboratuarda uygulamaların değerlendirilmesi önceki derslerin izlenmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları önceki derslerin izlenmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar