DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Elektronik II ELH   229 3 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mahir Can KAÇAR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MAHİR CAN KAÇARUzaktan Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencilerin, küçük işaret ve büyük işaret kuvvetlendiricilerinin çalışmasını kavraması, devre çözüm yöntem ve teoremlerini uygulayabilmesi ve frekans karakteristiğini çizebilmesi. İşlemsel yukselteçler ve uygulama devrelerinin kavranması. Aktif filtre devrelerini tanıyıp, çalışma ilkelerini kavrayabilme ve kullanabilmesidir.
Dersin İçeriği
Transistör ve fet elemanları kullanılan küçük işaret, büyük işaret ve işlemsel yükselteçlerin çeşitli devrelerini tanımlar ve uygular. Aktif filtre devrelerini tanımlar ve uygular.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Küçük işaret kuvvetlendiricilerini tanıyabilme, elektriksel özelliklerini kavrayabilme, analiz ilkelerini uygulayabilme
2) . 2 Büyük işaret kuvvetlendiricilerini tanıyabilme, elektriksel özelliklerini kavrayabilme, analiz ilkelerini uygulayabilme.
3) 3 İşlemsel yükselteçleri tanıyabilme, elektriksel özelliklerini kavrayabilme, analiz ilkelerini uygulayabilme
4) 4 Temel işlemsel yükselteç devrelerinin çalışmasını kavrayabilme, işlemsel yükselteç uygulamalarını yorumlayabilme
5) 5 Aktif filtre devrelerini tanıyabilme, elektriksel özelliklerini kavrayabilme.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Matematik, fen bilimleri ve bu alanların elektronik haberleşme konularına uygulanması kapsamında yeterli bilgi birikimine sahib olunur.
2
2. Elektronik haberleşme sektöründe mevcut malzeme bilgisi ve seçimine ilişkin bilgilere sahib olunur.
3
3. Elektronik haberleşme Sektöründe atelya planlaması ve organizasyonu ile tesislerin işletim bilgisine sahib olunur.
4
4. Gelişen teknolojileri sahip olduğu bilgi birikimi ile takip edebilme becerisine sahib olunur.
5
5. Bilgisayar destekli çizim ve alanı ile ilgili simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanılır.
6
6. Elektronik haberleşme teknolojisine yönelik her türlü problemin incelenmesi için temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir, veri elde edebilir, verilerin analizi ve temel yorumlarını yapar, raporlar ve sunar.
7
7. Elektronik haberleşme alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır; yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olarak, bilgiye erişmek için kendini sürekli yeniler.
8
8. En az bir programlama dilini ve bir yabancı dili mesleğinin gerektirdiği ölçüde kullanabilme becerisi sağlar.
9
9. Alanının gerektirdiği en az bir bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini temel düzeyde kullanır.
10
10. Sabırlı, sorumluluk bilincine ve mesleğinin gerektirdiği ahlaki değerlere sahip bir birey olmayı telkin eder.
11
12. Alanında iş sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanmasında meslek etiğini gözetir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Transistorlü yükselteç devreleri önceki derslerin izlenmesi
2 Fetli yükselteç devreleri önceki derslerin izlenmesi
3 Yükselteçlerin frekans analizi Bode diyagramı önceki derslerin izlenmesi
4 Çok katlı kuvvetlendiriciler önceki derslerin izlenmesi
5 Akortlu kuvvetlendiriciler önceki derslerin izlenmesi
6 Fark yükselteçleri önceki derslerin izlenmesi
7 İşlemsel yükselteçlerin polarması önceki derslerin izlenmesi
8 Ara Sınav önceki derslerin izlenmesi
9 İşlemsel yükselteçlerin karakteristik analizi önceki derslerin izlenmesi
10 İşlemsel yükselteçler önceki derslerin izlenmesi
11 İşlemsel yükselteçli uygulama devreleri önceki derslerin izlenmesi
12 Geri besleme önceki derslerin izlenmesi
13 Aktif filtreler önceki derslerin izlenmesi
14 Multivibratörler ve dalga şekillendiriciler önceki derslerin izlenmesi
15 Laboratuvar uygulamalı sınavı ve deney raporları değerlendirilmesi önceki derslerin izlenmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları önceki derslerin izlenmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar