DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Analog Haberleşme ELH   231 3 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Serdar KAŞIKCI
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SERDAR KAŞIKCIUzaktan Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Analog haberleşme sistemlerinin tanınması, tasarlanması, kullanılması ve bu sitemlerle ilgili problemlerin çözüm becerilerinin kazanılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Haberleşme sistemlerinde iletişimi etkileyen gürültü kaynakları. Sinyal-gürültü oranı, gürültü faktörü. Periyoik sinyallerin Fourier analizi. Genlik mosülasyonu. Frekans modülasyonu. Faz modülayonu. PLL devreleri. Frekans katlayıcılar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Haberleşme sistemlerinde gürültü analizini ilkelerini kavrayabilme ve uygulayabilme.
2) Haberleşme sistemlerinde sinyallerin frekans analizi ilkelerini kavrayabilme ve uygulayabilme
3) Genlik modülasyonu ilkelerini kavrama ve çeşitli modülasyon devrelerinin çalışmasını kavrayabilme ve uygulamalarını yorumlayabilme.
4) Frekans modülasyonu ilkelerini kavrama ve çeşitli modülasyon devrelerinin çalışmasını kavrayabilme ve uygulamalarını yorumlayabilme.
5) Faz modülasyonu ilkelerini kavrama ve çeşitli modülasyon devrelerinin çalışmasını kavrayabilme ve uygulamalarını yorumlayabilme.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Matematik, fen bilimleri ve bu alanların elektronik haberleşme konularına uygulanması kapsamında yeterli bilgi birikimine sahib olunur.
2
2. Elektronik haberleşme sektöründe mevcut malzeme bilgisi ve seçimine ilişkin bilgilere sahib olunur.
3
3. Elektronik haberleşme Sektöründe atelya planlaması ve organizasyonu ile tesislerin işletim bilgisine sahib olunur.
4
4. Gelişen teknolojileri sahip olduğu bilgi birikimi ile takip edebilme becerisine sahib olunur.
5
5. Bilgisayar destekli çizim ve alanı ile ilgili simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanılır.
6
6. Elektronik haberleşme teknolojisine yönelik her türlü problemin incelenmesi için temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir, veri elde edebilir, verilerin analizi ve temel yorumlarını yapar, raporlar ve sunar.
7
7. Elektronik haberleşme alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır; yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olarak, bilgiye erişmek için kendini sürekli yeniler.
8
8. En az bir programlama dilini ve bir yabancı dili mesleğinin gerektirdiği ölçüde kullanabilme becerisi sağlar.
9
9. Alanının gerektirdiği en az bir bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini temel düzeyde kullanır.
10
10. Sabırlı, sorumluluk bilincine ve mesleğinin gerektirdiği ahlaki değerlere sahip bir birey olmayı telkin eder.
11
12. Alanında iş sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanmasında meslek etiğini gözetir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sinyallerin frekans spektrumu. Fourier analizi. Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
2 Gürültü analizi. Gürültü seviyesi hesaplamaları. Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
3 Genlik Modülasyonu ve çeşitleri Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
4 Genlik Modülasyonu devreleri Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
5 Çift yan bantlı ve tek yan bantlı genlik modülasyonu Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
6 Artık Yan Bant (AYB) Modülasyonu Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
7 Genlik demodülasyonu ve devreleri Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
8 Vize Sınavı Dersle ilgili kaynakların okunması Yazılı Sınav
9 Frekans Modülasyonu matematiksel analizi Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
10 Frekans Modülasyonu devreleri Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
11 Frekans demodülasyonu devreleri Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
12 Faz Modülasyonu Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
13 Faz kilitlemeli döngü (PLL) Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
14 Faz kilitlemeli döngü (PLL) devreleri Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
15 Frekans çoğaltıcılar Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Final Sınavı Dersle ilgili kaynakların okunması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar