DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fiber Optik Haberleşmesi ELH   234 4 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Serdar KAŞIKCI
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SERDAR KAŞIKCIUzaktan Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bir fiber optik haberleşme sisteminde kullanılan elemanların öğrenilmesi. Optik kanunlarını kullanarak hesaplar yapılması. Optik iletişim sistemlerinde temel kavramların öğrenilmesi.
Dersin İçeriği
Fiber optik iletişim sistemi, optik kaynaklar, fotodedektörler, fiber optik dalga klavuzları, optik fiberlerin iletim karakteristikleri, fiber malzeme ve özellikleri, optik fiber bağlantılar ve ek kayıpları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Haberleşmede optik sistemin kullanım gereksinimlerini anlayabilme.
2) Optik haberleşme ilkelerini kavrayabilme
3) Fiber optik kablo özelliklerini, çeşitlerini tanıyabilme ve fiber optik kabloda optik sinyal iletimini etkileyen parametreleri kavrayabilme
4) Fiber optik kablo özelliklerini, çeşitlerini tanıyabilme ve fiber optik kabloda optik sinyal iletimini etkileyen parametreleri kavrayabilme
5) Optik haberleşmede kullanılan optik kaynak ve detektörleri tanıyabilme
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Matematik, fen bilimleri ve bu alanların elektronik haberleşme konularına uygulanması kapsamında yeterli bilgi birikimine sahib olunur.
2
2. Elektronik haberleşme sektöründe mevcut malzeme bilgisi ve seçimine ilişkin bilgilere sahib olunur.
3
3. Elektronik haberleşme Sektöründe atelya planlaması ve organizasyonu ile tesislerin işletim bilgisine sahib olunur.
4
4. Gelişen teknolojileri sahip olduğu bilgi birikimi ile takip edebilme becerisine sahib olunur.
5
5. Bilgisayar destekli çizim ve alanı ile ilgili simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanılır.
6
6. Elektronik haberleşme teknolojisine yönelik her türlü problemin incelenmesi için temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir, veri elde edebilir, verilerin analizi ve temel yorumlarını yapar, raporlar ve sunar.
7
7. Elektronik haberleşme alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır; yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olarak, bilgiye erişmek için kendini sürekli yeniler.
8
8. En az bir programlama dilini ve bir yabancı dili mesleğinin gerektirdiği ölçüde kullanabilme becerisi sağlar.
9
9. Alanının gerektirdiği en az bir bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini temel düzeyde kullanır.
10
10. Sabırlı, sorumluluk bilincine ve mesleğinin gerektirdiği ahlaki değerlere sahip bir birey olmayı telkin eder.
11
12. Alanında iş sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanmasında meslek etiğini gözetir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Optik haberleşmenin tarihi ve yayılma Ön hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
2 Fiber optik iletişim sistemine giriş Ön hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
3 Optik fiber dalga klavuzları Ön hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
4 Snell kanunu, Kabul açısı, nümerik açıklık, faz ve grup hızı Ön hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
5 İndis yapılarına göre fiberler Ön hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
6 Optik kaynaklar Ön hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
7 Foto dedektörler Ön hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Ön hazırlık Yazılı Sınav
9 Optik fiberlerin iletim karakteristikleri Ön hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
10 Kayıp türleri, dispersiyon Ön hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
11 Polarizasyon, optik elemanlar Ön hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
12 Fiber malzeme ve özellikleri Ön hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
13 Optik fiber bağlantılar ve ek kayıplar Ön hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
14 Optik yükselteçler Ön hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
15 Günümüzdeki fiber optik sistemler ve gelecekteki durumu Ön hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ön hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar