DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sistem Analizi ve Tasarımı-II ELH   238 4 0 1 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mahir Can KAÇAR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiDOĞAN KAYAUzaktan Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencilerin, küçük işaret ve büyük işaret kuvvetlendiricilerinin çalışmasını kavraması, devre çözüm yöntem ve teoremlerini uygulayabilmesi ve frekans karakteristiğini çizebilmesi. İşlemsel yükselteçler ve uygulama devrelerinin kavranması. Aktif filtre devrelerini tanıyıp, çalışma ilkelerini kavrayabilme ve kullanabilmesidir.
Dersin İçeriği
Transistör ve fet elemanları kullanılan küçük işaret, büyük işaret ve işlemsel yükselteçlerin çeşitli devrelerini tanımlar ve uygular. Aktif filtre devrelerini tanımlar ve uygular.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Projeyi bir fizibilite safhasına getirebilmek için gereksinimleri kavrayabilme
2) Bir projeyi uygulayabilme
3) Yazılı grafiksel görsel ve sözel becerileri uygulayabilme
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Matematik, fen bilimleri ve bu alanların elektronik haberleşme konularına uygulanması kapsamında yeterli bilgi birikimine sahib olunur.
2
2. Elektronik haberleşme sektöründe mevcut malzeme bilgisi ve seçimine ilişkin bilgilere sahib olunur.
3
3. Elektronik haberleşme Sektöründe atelya planlaması ve organizasyonu ile tesislerin işletim bilgisine sahib olunur.
4
4. Gelişen teknolojileri sahip olduğu bilgi birikimi ile takip edebilme becerisine sahib olunur.
5
5. Bilgisayar destekli çizim ve alanı ile ilgili simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanılır.
6
6. Elektronik haberleşme teknolojisine yönelik her türlü problemin incelenmesi için temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir, veri elde edebilir, verilerin analizi ve temel yorumlarını yapar, raporlar ve sunar.
7
7. Elektronik haberleşme alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır; yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olarak, bilgiye erişmek için kendini sürekli yeniler.
8
8. En az bir programlama dilini ve bir yabancı dili mesleğinin gerektirdiği ölçüde kullanabilme becerisi sağlar.
9
9. Alanının gerektirdiği en az bir bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini temel düzeyde kullanır.
10
10. Sabırlı, sorumluluk bilincine ve mesleğinin gerektirdiği ahlaki değerlere sahip bir birey olmayı telkin eder.
11
12. Alanında iş sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanmasında meslek etiğini gözetir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtımı faaliyet ve işleyişinin açıklanması. İnternet araştırması
2 Ön görülen projenin tanımlarını ve varsayımlarını açıklama İnternet araştırması
3 Öngörülen proje ile ilgili yeterli uygun bilgilerin yerleştirilmesi İnternet araştırması
4 Öngörülen proje ile ilgili uygun malzeme için gerekli bilgilerin açıklanması İnternet araştırması
5 Öngörülen projeye güncel teknikler kullanarak çözüm bulma ve emniyet tedbirleri İnternet araştırması
6 Öngörülen projeyi desteklemek için sebep gösterme ve bilgi açıklığı İnternet araştırması
7 Öngörülen proje için gerekli yerlere ilave etmek için çalışma dosyası hazırlama İnternet araştırması
8 Ara Sınav İnternet araştırması
9 Proje çalışmasının organizasyonunu tanımlama İnternet araştırması
10 Uygun malzeme ve unsurları seçme öngörülen projeyi düzenleme İnternet araştırması
11 Projenin maliyet analizini yapma kesin proje dosyası hazırlama ve proje onayı İnternet araştırması
12 Projenin yapımı İnternet araştırması
13 Projenin yapımı İnternet araştırması
14 Projenin yapımı İnternet araştırması
15 Projenin yapımı İnternet araştırması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İnternet araştırması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar