DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Öğrenme ve Öğretme Teknikleri CGP   110 2 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Burcu Sultan ABBAK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiAYŞEGÜL KARABAYUzaktan Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı öğretimde uygulanacak strateji, yöntem ve tekniklerinin nasıl uygulanacağını, öğretimin planlanmasını ve eğitim programlarının nasıl ele alınacağını açıklamaktır.
Dersin İçeriği
Genel öğretimle ilgili temel kavramlar, planlı eğitimin niteliği, planlı öğretimin ilkeleri, eğitim programının öğeleri ve bunlar arasındaki ilişkiler, öğretim hizmetinin niteliğini artırıcı öğretim strateji ve yöntemleri, ölçme ve değerlendirme teknikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenme ve Öğretim ile ilgili kavramları tanımlar.
2) Öğrenme ve Öğretim ile ilgili kavramları açıklar.
3) Öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kavrar.
4) Öğretim strateji, yöntem, ve tekniklerini uygular.
5) Planlı öğretimin ilkelerini kavrar.
6) Planlı öğretimin ilkelerini uygular.
7) Öğrenme Kuramlarını tanımlar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Öğrenme Nedir Ders notları okuma, örnekler hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Davranışçı Kuram Ders notları okuma, örnekler hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Piaget'in Bilişsel Öğrenme Kuramı Ders notları okuma, örnekler hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Vhygotsky Öğrenme Kuramı Ders notları okuma, örnekler hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Çoklu Zeka Kuramı Ders notları okuma, örnekler hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Bilgiyi İşleme Kuramı Ders notları okuma, örnekler hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Bilişsel Öğrenme Kuramları Ders notları okuma, örnekler hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Sosyal Öğrenme Kuramı Bandura Ders notları okuma, örnekler hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Öğretim Stratejileri Ders notları okuma, örnekler hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Öğretim Teknikleri Ders notları okuma, örnekler hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
12 Sosyal ve Duygusal Öğrenme Ders notları okuma, örnekler hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 Öğrenme Etkinlikleri Ders notları okuma, örnekler hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
14 Program Geliştirmede Yeni Yönelimler Ders notları okuma, örnekler hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 Öğretim Stratejileri Uygulama Örnekleri Ders notları okuma, örnekler hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Final Sınavı Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar