DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çocuk Edebiyatı ve Medya CGP   220 4 1 1.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Burcu Sultan ABBAK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.BURCU SULTAN ABBAKUzaktan Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencileri dijital medyanın çocuk ve ailenin hayatındaki rolü ve önemi konusunda bilgilendirmektir. Medya kültürü ile çocuğun gelişimi arasındaki ilişkinin incelenmesi bu dersin odak noktasını oluşturacaktır. Öğrenciler dijital medya ürünleri ve çocuk arasındaki ilişkinin boyutlarını ve bu ilişkinin aile ve okula yansıyan etkilerini araştıracaklardır. Konu ile ilgili güncel kuramlar, araştırma sonuçları ile ilgilendirilerek öğretilecektir. dünyada ve Türkiye'de çocuk edebiyatının gelişimi, çocukluk evresinde nitelikli çocuk kitaplarıyla tanışmanın önemi ve okuma kültürü edinmiş bireylerin yetiştirilmesinde çocuk edebiyatı yapıtlarının işlevi konusunda öğrencileri bilgilendirmektir. Bu derste özellikle 0-6 yaş çocukları için uygun çocuk edebiyatı ürünlerinin tanıtılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
0-6 yaş için hazırlanan çocuk edebiyatı ürünlerinin tanımı, türleri, özellikleri, 0-6 yaş grubundaki çocukların ilgi duydukları konular ve bu yaş grubu çocukların temel ruhsal ihtiyaçlarını karşılamada çocuk kitaplarının önemi, çocuk edebiyatında kullanılan çağdaş yöntemler Çocuk ve digital medya ürünleri (çizgi filimler, reklamlar, bilgisayar oyunları, internet siteleri vb.) arasındaki ilişkileri inceleyen medya kuramları; medya ve şiddet; medya ve zorbalık; medya ve çocuk hakları; çocuğun gelişiminde medyanın etkisi; medya ve çocukluk obezitesi; dijital medyaya erişim ve kullanımda aile ve okulun rolü.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 0-6 yaş çocukları için hazırlanan resimli çocuk kitaplarında bulunması gereken özellikleri (içerik, resimleme ve fiziksel açıdan) açıklar ve yorumlar.
2) Okuduğu-incelediği kitapların 0-6 yaş grubu çocuklarına uygun olup olmadığını ve bunların çocukların hangi gelişimlerine katkı sağlayacağını açıklar.
3) Çocuk edebiyatına yönelik hikaye, masal, şiir, tekerleme, bilmece, çizgi roman gibi türleri yorumlar ve eleştirir.
4) Çocuklara yönelik televizyon programları, internet ve bilgisayar oyunları gibi belli başlı dijital medya ürünlerini örnekler, sınıflar ve yorumlar.
5) Dijital medya ürünlerinin çocukların fiziksel, bilişşel, dil, sosyal ve duygusal gelişimi üzerindeki etkilerini açıklar.
6) Çocuk ve dijital medya arasındaki etkileşimi inceleyen kuramları ayırt eder, yorumlar ve kıyaslar.
7) Dijital medyanın çocuk ve ailesi arasındaki etkileşimlere olan etkisini bulgulara dayandırarak açıklar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çocuk edebiyatı nedir Çocuk edebiyatının tarihçesi Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Edebiyatın çocuğun gelişime katkısı ve çocuğu kitapla tanıştırma Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Çocuk edebiyatı türleri I-II Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Çocuk edebiyatı türleri III Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Resimli kitapların dış yapı özellikleri Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Resimli kitapların iç yapı özellikleri Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Farklı anlatım türleri Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Çocuk Kütüphaneleri Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Çocuğun bilişşel ve dil gelişiminde dijital medyanın rolü Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Çocuğun duygusal ve sosyal gelişiminde dijital medyanın rolü Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Dijital medya ve çocukluk obezitesi Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Medya ve Şiddet Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Aile, çocuk, okul ve medya ilişkisi Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Medya Okuryazarlığı Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Medya ve Çocuk Hakları Konu ile ilgili kaynakların okunması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar