DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seminer * CGP   232 4 0 1 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Raziye GÜNAY BİLALOĞLU
Dersi Verenler
Prof. Dr.Dr.LEVENT SANGÜNUzaktan Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Okul öncesi eğitim ile ilgili çeşitli konularda özgün bir bilimsel araştırma projesi planlama, veri toplama, yapılan çalışmaları raporlaştırma becerileri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Belirlenen araştırma konusu ile ilgili literatür çalışması ve tartışma, araştırma konusu ile ilgili literatür çalışmasının raporlaştırılması, belirlenen araştırma konusu ile ilgili araştırmanın yönteminin belirlenmesi, planlanan araştırma ile ilgili uygulama ve veri toplama, toplanan verilerin analiz süreci, analiz edilen verileri raporlaştırma, araştırmanın sunumu

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtımı,dersin içeriği ve gerekliliklerinin anlatılması Tez ve araştırma makalelerinin incelenmesi
2 Okul öncesi döneme özgü bir araştırma konusu belirlenmesi Tez ve araştırma makalelerinin incelenmesi
3 Araştırma probleminin netleştirilmesi ve probleme dönük literatür taraması Tez ve araştırma makalelerinin incelenmesi
4 Araştırma önerisinin hazırlanması Araştırmaların yöntem ve veri toplama araçlarının incelenmesi
5 Araştırma model ve veri toplama sürecinin netleştirilmesi Veri toplama araçlarının incelenmesi
6 Veri toplama araçlarının oluşturulması/uyarlanması Gerekli izinlerin ve aydınlatılmış onamın alınması
7 Araştırmanın yürütüleceği örneklem grubuna ulaşılması Sınava hazırlık
8 Vize Haftası Veri toplama araçlarının dağıtılması ve toplanması
9 Araştırma verilerinin toplanması Veri toplama araçlarının dağıtılması ve toplanması
10 Araştırma verilerinin toplanması Veri toplama araçlarının dağıtılması ve toplanması
11 Araştırma verilerinin toplanması Veri girişi yollarının ve analiz yöntemlerinin incelenmesi
12 Veri girişi ve verilerin analizi Raporlaştırma kurallarının, ilgili literatür ve kuramların incelenmesi
13 Bulguların yazılması ve yorumlanması Raporlaştırma kurallarının, ilgili literatür ve kuramların incelenmesi
14 Bulguların yazılması ve yorumlanması Raporlaştırma ve bilimsel yazım kurallarının incelenmesi
15 Araştırmanın raporunun yazılması Araştırmanın raporlaştırılması ve poster şeklinde hazırlanması
16-17 Araştırmanın raporunun yazılması ve sunumu-Final haftası Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar