DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Okul Öncesinde Matematik Öğretimi * CGP   236 4 4 4 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Raziye GÜNAY BİLALOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiRAZİYE GÜNAY BİLALOĞLUUzaktan Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Okul öncesi dönemde çocukların bilişsel gelişimlerini desteklemek için ele alınması gereken temel matematik becerileri ile kavramlarının neler olduğunun ve bu kavramların çocuklara nasıl kazandırılacağının, kavramlara ilişkin etkinliklerin nasıl planlanacağının, etkinliklerin günlük planda nasıl yer alacağının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Okul öncesi eğitimde matematik etkinliklerinin ilkeleri, amaçları ve yararları, bu etkinliklerin okul öncesi eğitim programlarındaki yeri. Matematik ile ilişkili materyallerin hazırlanması ve uygulanması

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin İçerik, Amaç ve Gerekliliklerinin Tanıtılması Verilen kaynakları okuma
2 Okul öncesinde matematik eğitiminin önemi Verilen kaynakları okuma
3 Çocuklarda bilişsel gelişim ve kavram öğrenme Verilen kaynakları okuma
4 Okul öncesi dönemde matematik etkinliklerinin planlanması Verilen kaynakları okuma
5 Temel matematik becerileri (Sınıflama) Etkinlik örnekleri hazırlama
6 Temel matematik becerileri (Bire bir eşleme) Etkinlik örnekleri hazırlama
7 Temel matematik becerileri (Karşılaştırma) Etkinlik örnekleri hazırlama
8 Vize Haftası Sınava hazırlık
9 Temel matematik becerileri (Sıralama) Etkinlik örnekleri hazırlama
10 Temel matematik kavramları (Sayı kavramı) Etkinlik örnekleri hazırlama
11 Temel matematik kavramları (İşlem kavramı) Etkinlik örnekleri hazırlama
12 Temel matematik kavramları (Geometri ve uzamsal algı) Etkinlik örnekleri hazırlama
13 Temel matematik kavramları (Ölçme kavramı) Etkinlik örnekleri hazırlama
14 Matematik eğitiminde grafiklerin kullanımı Etkinlik örnekleri hazırlama
15 Bilgisayar destekli matematik eğitimi Verilen kaynakları okuma
16-17 Genel değerlendirme- Final Haftası Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar