DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İlk Yardım CGP   127 1 1 1 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Raziye GÜNAY BİLALOĞLU
Dersi Verenler
KÜBRA AKILLIOĞLUUzaktan Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı, öğrencilerin okulöncesi eğitim programını, farklı okul öncesi eğitim model ve yaklaşımlarını tanımalarını, Türkiyede ve farklı ülkelerde kullanılan okul öncesi eğitim model ve yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olmalarını ve bu model ve yaklaşımlar arasında karşılaştırma yapma becerisini kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Okul öncesi eğitim programı, farklı okul öncesi eğitim model ve yaklaşımları, farklı ülkelerde kullanılan okul öncesi eğitim model ve yaklaşımları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İlk yardımın temel ilkelerini açıklama
2) İlk yardımın temel ilkelerini uygulama
3) Yaralanmalarda ilk yardım ilkelerini açıklama
4) Yaralanmalarda ilk yardım uygulama
5) Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım ilkelerini açıklama
6) Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım uygulama
7) Hasta veya yaralıları taşıma ilkelerini açıklama
8) Hasta veya yaralıların taşınmasını uygulamalı olarak gösterme
9) Çocukların karşılaşacağı kazalarda uygulanacak ilk yardım kurallarını açıklama
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İlk yardımın temel uygulamaları Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Birinci ve ikinci değerlendirme Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Yetişkinlerde temel yaşam desteği Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Dış ve iç kanamalar Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Yara ve yara çeşitleri Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Vize Haftası Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalarda ilk yardım Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Acil taşıma teknikleri Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Sedye oluşturarak yaralıların taşınması Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar