DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik MTM   103 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ilgın ÖZŞAHİNOĞLU
Dersi Verenler
Doç.Dr.LEVENT SANGÜNUzaktan Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciye matematik alanında temel bilgi ve becerileri kazandırmak
Dersin İçeriği
Sayılar ve cebirsel işlemler,üslü,köklü sayılar oran orantı,polinomlar fonksiyonlar,eşitsizlikler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Okul öncesi dönemde fen ve matematik eğitimine ilişkin temel kavramları açıklar.
2) Kendini birey olarak tanır; yaratıcılığını ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
3) Mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
4) Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal ve kültürel alanlarda kendini sürekli geliştirir
5) Kendini birey olarak tanır; yaratıcılığını ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)