DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çocuk Beslenmesi CGP   101 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Raziye GÜNAY BİLALOĞLU
Dersi Verenler
Prof.Dr.NAFİZ BOZDEMİRUzaktan Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencilerin, sağlıklı ve hasta çocuğu tanımaları, çocukluk döneminde sık karşılaşılan hastalıklar, hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde kullanılan aşı ve serumlarla ilgili bilgi sahibi olmaları, çocukların sağlığını korumada ilgili personelle işbirliği içinde çalışma becerileri kazanmaları amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Sağlıklı ve hasta çocukların özellikleri, çocukluk döneminde görülen hastalıklar ve yaygın şikayetler, çocukların sağlığını korumada ilgili personelle işbirliği, aşı ve serumlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Anne ve çocuk sağlığı açısından beslenmenin önemini açıklama
2) Gebe ve emzikli annenin enerji ve besin ögesi gereksinimlerini karşılayabilmenin anne ve bebek sağlığı üzerine etkilerini açıklama
3) Yetişkin, gebe, emzikli kadının enerji ve besin ögeleri gereksinimlerini karşılayacak şekilde günlük menü planlaması yapma
4) 0-6 yaş arası çocukların enerji ve besin ögeleri gereksinimlerini karşılayacak şekilde günlük menü planlamasını yapma
5) Besinlerin doğru yöntemlerle hazırlanması, pişirilmesi, saklanmasını açıklama
6) Beslenme ile ilgili temel kavramları tanımlama
7) Besin öğelerini tanımlayıp, organizma için görevlerini açıklama
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)