DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Özel Eğitim I CGP   107 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Burcu Sultan ABBAK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.BURCU SULTAN ABBAKUzaktan Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; özel eğitimin tanımını yapabilmek; özel eğitimle ilgili temel kavramları açıklayabilmek; erken çocukluk dönemindeki özel gereksinimli çocuklar ve hakları hakkında bilgi sahibi olabilmek, ilgili yasa ve yönetmelikleri bilmek; özel gereksinimli çocukların ihtiyaçlarını, farkındalıklarını öğrenebilmek; özel eğitime muhtaç olma nedenleriyle ilgili bilgi edinmek, özel gereksinimli çocukları sınıflandırabilmek; özel gereksinimli çocuklar için hazırlanan bireysel eğitim programlarını kavrayabilmek; özel gereksinimli çocukların eğitiminde ailenin rolü ve aile katılımı konusunda bilgiler edindirmektir.
Dersin İçeriği
Özel eğitimin tarihçesi, amaçları, temel kavramları, ilkeleri; özel eğitime muhtaç olma nedenleri(doğum öncesi, doğum anı, doğum sonrası nedenler); işitme engelliler; görme engelliler; fiziksel engelliler; zihinsel geriliği olanlar; öğrenme güçlüğü olanlar; konuşma ve dil bozuklukları olanlar; üstün yetenekli çocuklar; uyum problemleri olan çocuklar; özel eğitimde ailenin rolü ve katılımı; özel gereksinimi olan çocukların eğitiminde kaynaştırma, kaynaştırmanın önemi ve amaçları; kaynaştırma modelleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Özel Eğitimin tanımını, amacını ve ilkelerini tanımlar
2) .Özel Eğitim kurumlarının işleyişi ve sahip olması ereken özelliklerini belirleyebilecekÖzel eğitimin tarihçesini, amaçlarını, temel kavram ve ilkelerini bilir
3) Özel eğitimin erken çocukluk dönemindeki önemini fark eder.
4) Özel eğitime muhtaç olma nedenlerini tanımlar.
5) Özel gereksinimli olan çocukları engel gruplarına göre sınıflandırır.
6) Özel gereksinimli çocuklarla ilgili yasa ve yönetmelikleri bilir.
7) Özel gereksinimi olan çocukların eğitiminde kaynaştırmanın önemini ve amaçlarını bilir.
8) Özel eğitimde kullanılan kaynaştırma modellerini açıklar.
9) Özel gereksinimli çocukların eğitiminde ailenin rolü ve aile katılımı hakkında bilgi edinir.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Özel Eğitimin Tanımı ve Tarihçesi Ders notları okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
2 Özel eğitimin temel kavramları ve ilkeleri Ders notları okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
3 Dünyada ve Türkiye de Özel Eğitim Ders notları okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 Dünyada ve Türkiye de Özel Eğitim Uygulamaları Ders notları okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 Bireyde Engele Neden Olan Etmenler- Doğum Öncesi Nedenler Ders notları okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Bireyde Engele Neden Olan Etmenler- Doğum Sırası- Sonrası Nedenler Ders notları okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 Engellilerin tıbbi ve eğitsel tanımları, sınıflandırmaları Ders notları okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Yazılı Sınav Yazılı Sınav
9 Zihinsel Yetersizliği Olan Bireyler Ders notları okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerin eğitimi Ders notları okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Fiziksel-Ortapedik Yetersiliği Olanb Bireyler Ders notları okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
12 Fiziksel-Ortapedik Yetersiliği Olanb Bireylerin Eğitimi Ders notları okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 İşitme Engelli Bireyler Ders notları okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
14 İşitme Engelli Bireylerin Eğitimi Ders notları okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 Görme Engelli Bireyler Ders notları okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar